Komentarz do Ewangelii dnia

25 maja 2024.

25 maja 2024

Miłosierdzie rządzi się swoim porządkiem: zaczyna od tego, kto jest w największej potrzebie. A któż, jeśli nie dziecko, jest w największej potrzebie, jest najbardziej „biednym”. Wszyscy mają prawo zbliżyć się do Jezusa; dziecko jest jednym z pierwszych, które powinno cieszyć się z tego prawa: „Pozwólcie dzieciom przychodzić do Mnie” (Mk 10,14). Mistrz przestrzega: „Zaprawdę, powiadam wam: Kto nie przyjmie królestwa Bożego jak dziecko, ten nie wejdzie do niego” (Mk 10,15). W odpowiedzi niejako na szczerość i otwartość dzieci, „biorąc je w objęcia, kładł na nie ręce i błogosławił je” (Mk 10,16). Potrzeba każdemu z nas nauczyć się sztuki przyjmowania Królestwa Bożego z otwartością i ufnością dziecka. Winniśmy stawać każdego dnia w tajemnicy dziecięctwa Bożego. To znaczy bardziej słuchać i kontemplować w „milczeniu słuchającym”, co mówi do mnie Pan Bóg. Według świętego Ignacego Antiocheńskiego „lepiej jest milczeć i być, niż mówić i nie być. Ten, kto posiadł prawdziwe słowo Jezusa, może słuchac także jego milczenia”.

(S. Stasiak OMI/zdj. shutterstock.com)