Komentarz do Ewangelii dnia

4 czerwca 2024.

4 czerwca 2024

W rzeczywistości, według świętego Hieronima, „trzeba pod naciskiem oddać cezarowi monetę, która ma wydrukowany jego wizerunek; ale wy chętnie oddajcie cały swój byt Bogu, bo to Jego wizerunek jest w nas wydrukowany, a nie obraz cezara. ”Przez całe swoje ziemskie życie Jezus Chrystus nieustannie podnosi kwestię wyborów. My również jesteśmy wywoływani do wyboru, a opcje są dość jasne: żyć wartościami tego świata, albo żyć wartościami Ewangelii.

Zawsze jest czas na decyzje, czas na nawrócenie, czas, aby ponownie „umieścić” nasze życie w łączności z Bogiem. To modlitwa, a zwłaszcza ta oparta na Słowie Bożym, odkrywa przed nami, do czego Bóg nas wzywa. Kto wybiera Boga, ten może stać się Jego mieszkaniem, bo „Jeśli Mnie kto miłuje, będzie zachowywał moją naukę, a Ojciec mój umiłuje go, i przyjdziemy do niego, i będziemy u niego przebywać” (J 14,23). To modlitwa staje się autentyczną szkołą, gdzie, jak mówi Tertulian, „Chrystus uczy nas, czym był plan Ojca, który On realizował na ziemi i jakie ma być ludzkie zachowanie, by odpowiadało temu planowi” Panie Jezu, naucz nas chodzić Twoimi drogami, trwając w świetle Twojej Prawdy.

(S. Stasiak OMI)