Komentarz do Ewangelii dnia

5 czerwca 2024.

5 czerwca 2024

Nasz Bóg jest Bogiem żywych. Jest On miłośnikiem życia. Śmierć to nie koniec, to początek nowego życia w innym wymiarze. Nasze życie nie kończy się, ale się zmienia. W scenie ewangelicznej możemy być świadkami Pana Jezusa dyskutującego z saduceuszami o zmartwychwstaniu ciał. Na ich pytanie, postawione w oparciu o mającą ośmieszyć Jego nauczanie i wiarę historyjkę o kobiecie i siedmiu mężach, odpowiada niezwykle logicznie i precyzyjnie. Mianowicie, Pan Jezus zarzuca saduceuszom, że nie wierząc w zmartwychwstanie ciał, ograniczają wszechmoc Bożą. Innymi słowy nie wierzą, że Bóg jest w stanie uczynić wszystko. Dla naszego Boga nie ma nic niemożliwego. Nasz Bóg jest Bogiem żyjących. Święty Augustyn tak opisywał życie wieczne i komunię: „Nie będziesz cierpieć tam ograniczeń w posiadaniu wszystkiego; będziesz miał wszystko i twój brat także będzie miał wszystko; bo obydwaj, ty i on, staniecie się jednym, i to jedno również będzie miało Tego, który posiada obydwóch”. Zatem odwagi w przyjmowaniu nauki Pana Jezusa o życiu wiecznym i nie lękajmy się prosić o dar nadziei dla każdego z nas. Trwajmy nieustannie w wierze, nadziei i miłości.

(S. Stasiak OMI)