Rzym: Promocja praw człowieka na świecie

Oblaci należą do VIVAT od 2009 roku.

11 czerwca 2024

W domu generalnym w Rzymie odbyło się spotkanie VIVAT. Organizacja założona w 2000 roku ma za zadanie promocję praw człowieka i pracę na rzecz osób wykluczonych społecznie. Ma charakter organizacji pozarządowej, ale ściśle współpracuje m. in. z Organizacją Narodów Zjednoczonych. VIVAT tworzy 12 zgromadzeń zakonnych w ponad 120 krajach. W jej funkcjonowanie zaangażowanych jest ponad 17 000 osób. Misją VIVAT jest życie zgodne z wiarą, promowanie sprawiedliwości i godności wśród wszystkich ludzi. Misjonarze oblaci dołączyli do VIVAT w 2009 roku.

(zdj. OMIWorld)

(pg)