Komentarz do Ewangelii dnia

13 czerwca 2024.

12 czerwca 2024

Pan Jezus jako Nauczyciel i Autorytet, zmienia niejako interpretację negatywnego przykazania „Nie zabijaj” na pozytywny aspekt głębokiego i radykalnego wymogu pojednania, aby nadać temu nakazowi jeszcze mocniejszy akcent. Nie może być miła Bogu ofiara, gdy „wspomnisz, że brat twój ma coś przeciw tobie” (Mt 05,23). Dlatego ważnym jest rozwiązywać każdy spór, dążąc do pojednania, gdyż inaczej nasza ofiara będzie nie do przyjęcia. Wszystko to może poruszać tylko prawdziwa miłość. Święty Paweł mówi nam: „Albowiem przykazania: Nie cudzołóż, nie zabijaj, nie kradnij, nie pożądaj i wszystkie inne streszczają się w tym nakazie: Miłuj bliźniego swego jak siebie samego! Miłość nie wyrządza zła bliźniemu. Przeto miłość jest doskonałym wypełnieniem Prawa” (Rz 13,9-10). Dobry Boże, pozwól nam odnowić się w darze miłości wobec Ciebie, siebie i naszych bliźnich, a nasze życie będzie najlepszą i najbardziej autentyczną ofiarą dla Ciebie, nasz Ojcze, który jesteś w niebie. Święty Antoni Padewski, wypraszaj nam potrzebne łaski, abyśmy za twoim przykładem oddawali każdego dnia swoje życie na miłą ofiarę naszemu Bogu.

(S. Stasiak OMI)