Komentarz do Ewangelii dnia

15 czerwca 2024.

14 czerwca 2024

Pan Jezus nie neguje potrzeby składania przysięgi. Jednakże zaleca wystrzeganie się przysięgi w codziennych relacjach międzyludzkich, które powinny być naznaczone zaufaniem. Gdyby tutaj wkroczyła konieczność przysięgania, mogłoby to świadczyć, że w relacjach tych zagubiliśmy poszanowanie prawdy i już nie możemy sobie ufać. „Wcale nie przysięgajcie” oznacza zatem: bądźcie prostolinijni, a przez to wiarygodni. Poprzez tak przyjętą postawę każdy zrozumie, że w twojej mowie „tak” zawsze oznacza ”tak” a „nie” zawsze oznacza „nie”. Święty proboszcz z Ars, Jan Maria Vianney, mówił: „Powodem, dla którego tak niewielu chrześcijan działa z wyłącznym zamiarem przypodobania się Bogu, jest poddanie większości z nich najstraszliwszej ignorancji. Boże mój, ile dobrych dzieł traci Niebo!” Panie Jezu, oczyszczaj naszą mowę od słów „piekielnych”, abyśmy zabiegali tylko o Twoje Królestwo.

(S. Stasiak OMI)