Komentarz do Ewangelii dnia

16 czerwca 2024.

15 czerwca 2024

Pan Jezus przywołuje dwa obrazy o wielkiej mocy duchowej: przypowieść o wzroście ziarna i przypowieść o ziarnku gorczycy. Są to obrazy z codziennego życia, które mogą się wydawać bliskie ludziom, którzy słuchają, przyzwyczajonym do siania, podlewania i zbierania. W rzeczywistości Pan Jezus wyjawia coś ze swojego duchowego królestwa. W pierwszej przypowieści mówi nam: „Z królestwem Bożym dzieje się tak, jak gdyby ktoś nasienie wrzucił w ziemię” (Mk 4,26). Przytacza też drugą przypowieść słowami: „Z czym porównamy królestwo Boże (…) Jest ono jak ziarnko gorczycy” (Mk 4,30).

Pan Jezus mówi do nas: Bóg zasiał coś boskiego w naszych ludzkich sercach.

Czym jest Królestwo Boże? „Jest samym Jezusem”, przypomina papież Benedykt XVI. A nasza dusza „jest tym miejscem, w którym znajduje się Królestwo Boże”. Bóg pragnie żyć i „wzrastać” w naszym wnętrzu! Szukajmy mądrości Boga i słuchajmy Jego wewnętrznych natchnień: jeśli to będziemy czynić, nasze życie nabierze mocy i intensywności, jaką trudno sobie wyobrazić. Jeśli cierpliwie będziemy współpracować z Jego łaską, Jego boskie życie będzie „wzrastać” w naszej duszy, tak jak w polu rośnie ziarno i jak średniowieczny mistyk Mistrz Eckhart pięknie wyraził: „Ziarno Boga jest w nas. Jeśli ziemię uprawia roztropny i pracowity rolnik, wzejdzie ono i będzie wzrastać ku Bogu, którego ziarnem jest, a zatem każde jego owoce będą miały boską naturę. Z ziarna gruszy wyrastają grusze, z ziaren orzecha orzechy, a z ziaren Bożych Bóg”. Sprawy Boże mają w sobie niezwykle ogromny potencjał, który „drzemie” w każdym z nas. Zatem otwórzmy się na działanie Bożego promieniowania i zabiegajmy o Boże Królestwo pośród nas.

(S. Stasiak OMI)