Komentarz do Ewangelii dnia

17 czerwca 2024.

16 czerwca 2024

W czasach, w których się pojawiła zasada tak zwanego kodeksu Hammurabiego stanowiła ona próbę ograniczenia ludzkiego pragnienia odwetu, aby on nie przekraczał miary wyrządzonej wcześniej krzywdy. Inaczej mówiąc ten babiloński zbiór praw zredagowany i spisany został w XVIII w. p.n.e. za panowania króla Hammurabiego. Istotą babilońskiego kodeksu było prawo talionu, czyli zasada prawna opisująca sprawiedliwość jako współmierność sankcji do wagi popełnionego przestępstwa. Nasz Mistrz właśnie odwołuje się do tego prawa. Ojciec Jacek Salij pisze: „Kiedy ktoś ci zadaje krzywdę, staraj się nie gubić z oczu tego, że twoja na nią reakcja może być egocentryczna. Inaczej mówiąc: Staraj się przekroczyć swój egocentryzm, bądź gotów raczej drugie tyle wycierpieć, jeżeli wymaga tego od ciebie wierność dobru; nie unikaj doznawanych przykrości, gdyby twoja obrona albo ucieczka miały oznaczać zdradę dobra”. Nie mogę reagować złem na zło. Zło można zwyciężyć, jak pisał św. Paweł, potęgą dobra. Chrześcijanin nie ma szukać zemsty, ale jak najbardziej ma być stanowczym; być otwartym na przebaczenie i wyrażać się jasno. Z pewnością nie jest to łatwa sztuka, ale to jedyny sposób, aby powstrzymać przemoc i wszelkie przejawy zła. Trzeba nam, uczniom Chrystusa, manifestować łaskę Bożą światu często pozbawionemu nadziei i sprawiedliwości. Święty Bazyli radzi nam: „Zastosujcie się i zapomnicie o obelgach i urazach pochodzących od bliźnich. Zobaczycie jak różne imiona wam nadadzą; jego nazwą złym i brutalnym, a was łagodnym i pokojowym. On pożałuje pewnego dnia swojej brutalności, a wy nigdy nie pożałujecie waszej pokory”. Trzeba nam być „dobrymi jak chleb”, przypominając słowa św. brata Alberta, patrona dnia. Niech jego wstawiennictwo wyprasza dla nas potrzebne łaski w dążeniu do świętości.

(S. Stasiak OMI)