Komentarz do Ewangelii dnia

29 czerwca 2024.

28 czerwca 2024

Pan Jezus zaledwie kilka razy użył terminu „Kościół” dla określenia wspólnoty, którą założył i która w całości ujawniła się po Jego zmartwychwstaniu i zesłaniu Ducha Świętego. Wspólnoty, która jest także Jego Ciałem. Przypomnijmy sobie to wspaniałe spotkanie pod Damaszkiem Pana Jezusa z Szawłem, który słynął z ogromnej nienawiści do chrześcijan. Jezus zapytał go wtedy „Dlaczego Mnie prześladujesz?” (Dz 9, 4). Nie zapytał dlaczego prześladujesz moich uczniów, wyznawców, sympatyków, naśladowców, ale właśnie „Mnie”. W ten sposób utożsamił się z tą wspólnotą. Stąd słowa „Mój Kościół” można rozumieć „Moje Ciało”. A jak my utożsamiamy się z ta wspólnotą, którą kiedyś Papież Benedykt XVI nazwał najpiękniejszym prezentem, jaki Bóg dał człowiekowi?

(S. Stasiak OMI)