Z listów św. Eugeniusza

5 lipca 2024.

5 lipca 2024

PODNOSZĘ GŁOS W ŚRODKU KOŚCIOŁA. CHCĘ, ABY ON ROZBRZMIEWAŁ W CAŁEJ FRANCJI

Często mówi się, że Eugeniusz miał serce wielkie jak świat. Jego wizja wykraczała poza granice Francji, a nawet poza jego misjonarzy przebywających na kilku kontynentach, aby zachować jedność z Kościołem powszechnym. Jako biskup Marsylii zaprosił swoich wiernych, aby odpowiedzieli na potrzeby cierpiących katolików w różnych niespokojnych regionach świata. Jedną z takich okazji była epidemia tyfusu w Kanadzie, o czym napisał do biskupa Montrealu:

 okropna choroba zdziesiątkowała kler oraz samego Księdza Biskupa postawiła na dwa kroki od śmierci?

Jak to! Wśród wszystkich biskupów katolickich świata tylko ja biorę do serca żałosną sytuację Księdza Biskupa. Widząc, jak Ksiądz Biskup ugina się pod ciężarem przeciwności, nie zadowoliłem się skierowaniem ukrytych modlitw do Pana. W moich oczach zło było zbyt wielkie, aby mu nie zaradzić środkiem potężniejszym. Podnoszę więc głos w środku Kościoła. Chcę, aby on rozbrzmiewał w całej Francji w nadziei, że swoim przykładem skłonię innych biskupów, aby postąpili tak samo. Polecam modły publiczne w całej mojej diecezji. W każdej mszy świętej będzie odmawiana kolekta, sekreta i modlitwa po komunii, odpowiednie do pobudzenia gorliwości w duszy najbardziej oziębłej, jeśli tego pokroju spotyka się wśród kapłanów. Lud zjednoczy się w swoich modlitwach, a jego miłość będzie jeszcze poruszona ze względu na wasze cierpienia za każdym razem, gdy Najświętszy Sakrament będzie brany z tabernakulum, aby pobłogosławić tłum. Moi diecezjanie odpowiadają tak dobrze na moją myśl, tak dobrze łączą swoje życzenia z moimi, modlą się tak gorliwie, że, mam nadzieję, otrzymują to, o co żarliwie i wytrwale prosiliśmy. Przynajmniej zauważono, że żaden z kapłanów Księdza Biskupa nie zmarł od chwili, gdy imię Pana zaczęto wzywać w ich intencji.

List do biskupa Bourgeta z Montréalu, 12.02.1848, w: PO I, t. I, nr 93.

„Jeśli możemy rozwijać troskę o innych, pamiętając o jedności ludzkości, możemy zbudować bardziej solidarny świat” (Dalai Lama).

(tł. R. Tyczyński OMI)