Komentarz do Ewangelii dnia

10 lipca 2024.

9 lipca 2024

Dobry Bóg sam wybiera i On sam obdarza potrzebnymi darami, by stać się skutecznym apostołem Chrystusa, a więc nie mam powodu, by się lękać. To nie od moich zdolności zależy skuteczność misji. Jedyne co mam uczynić, to usłyszeć Jego głos i pójść za nim. Święty Ignacy Antiocheński daje nam wskazówkę, jak mamy dostrzec nasze powołanie do życia w mocy wiary: „niech wasz chrzest będzie niczym tarcza obronna, wiara jako przyłbica, miłość jako włócznia, cierpliwość jako zbroja”.

(S. Stasiak OMI)