Świat

Piece z Polski pieką chleb na Ukrainie

Kuchnia dla bezdomnych w Kijowie wznowiła pomoc.

Kijów: Ministerstwo zwleka – parafianie walczą z grzybem

21 lat temu prezydent obiecał papieżowi, że kościół św. Mikołaja wróci do katolików.

Spotkanie z Delegaturą Ukraińską

Omawiano bieżącą sytuację na Ukrainie.

Kijów: Małżeństwa odnowiły przysięgi małżeńskie

Nabożeństwo związane było ze Światowym Spotkaniem Rodzin w Rzymie.

Witryna internetowa 37. Kapituły Generalnej

Wszystko o oblackiej Kapitule Generalnej w jednym miejscu.

Sahara: Oblackie rekolekcje i renowacja krzyża w kraju muzułmańskim

Garść wieści z Sahary Zachodniej.

Ukraina: Wypoczynek dla dzieci w czasie wojny

Oblaci w Gniewaniu zorganizowali kolonie dla najmłodszych.

Nominacja oblata w Międzynarodowym Stowarzyszeniu Studiów Misyjnych

Jest jedynym katolickim teologiem wśród nominowanych.

Szwecja: Muzułmanki przychodzą modlić się do Maryi

O trudach i blaskach pracy w Szwecji opowiada o. Ludwik Spałek OMI.