Wielki Piątek 1807 roku – Mit czy rzeczywistość?

Bardzo wiele mówi się o tym, że rok 2007 to 200-setna rocznica wydarzenia Wielkiego Piątku w życiu Eugeniusza.

W pismach Eugeniusza nie możemy odnaleźć konkretnej wskazówki odnośnie miejsca i daty Wielkiego Piątku. Ale jest jasne, że chodzi o doświadczenie nawrócenia a następnie o cały związany z nim proces. To dobra okazja dla Zgromadzenia, aby przypomnieć sobie tę drogę nawrócenia bez względu na datę obraną przez poszczególne jednostki czy lokalne wspólnoty. Daty nie mają pierwszoplanowego znaczenia, to, co się liczy, to zaproszenie, aby się czegoś nauczyć w oparciu o doświadczenie naszego Założyciela, które każdemu pozwoli dochowywać większej wierności jego osobistej drodze życia w ramach naszego charyzmatu.

Poniższy artykuł, napisany przez oblackiego historyka ojca Józefa Pielorza, ukazał się w 1995 roku w periodyku Vie Oblate Life, aby pobudzić do refleksji i lepiej zrozumieć drogę nawrócenia Eugeniusza.

O. Józef Pielorz OMI