O. Karol Dominik Albini OMI

Urodzony w Menton we Włoszech. Otrzymuje święcenia kapłańskie w Nicei w 1814 r. W 34. roku życia wstępuje do nowo założonego Zgromadzenia Misjonarzy Prowansji (później Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej).

Jako profesor wykazuje się zdolnościami naukowymi i pomaga m.in. w tłumaczeniu Konstytucji i Reguł na włoski przed zatwierdzeniem ich przez papieża. Prowadzi misje w Aix, Marsylii, Nîmes, Ajaccio. Właśnie w Ajaccio (Korsyka), na prośbę tamtejszego biskupa Casanelli d’Istria, powstaje pierwsza zagraniczna misja oblacka, do której wydelegowany zostaje Albini. Oblaci przejmują tamtejsze seminarium, a z czasem otrzymują również pofranciszkański dom w Vico w centrum wyspy. Będąc na Korsyce wzorem życia zakonnego i misjonarskiego, Karol Albini otrzymał przydomek Apostoła Korsyki.

Umiera w opinii świętości w Vico. Jego proces beatyfikacyjny rozpoczął się w Rzymie w 1915 r.

Nowenna do Czcigodnego Karola Albiniego:
O Boże, który przez Ducha Świętego zainspirowałeś sługę Karola, by żył z Tobą
w intymnej jedności umysłu i serca, i by był z Tobą i przez Ciebie prowadzony w swojej apostolskiej pracy, pozwól nam być zawsze wiernymi Tobie, tak by wszystkie nasze myśli, pragnienia i relacje z bliźnimi były prawdziwie inspirowane Twoim miłosierdziem. Ufni, że blask Twojego wiernego sługi lśni przed ludźmi, błagamy Cię, byś przez jego wstawiennictwo zesłał na nas hojnie swoje łaski, przez Chrystusa, Syna Twojego. Amen.