O. Witalis Grandin OMI

Urodzony w Saint-Pierre–sur–Orthe, w diecezji Laval (Francja). W 1853 r. wstępuje do Zgromadzenia Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej i w następnym roku przyjmuje święcenia kapłańskie.

Wyrusza na misje w regiony podbiegunowe Kanady. Mając zaledwie 30 lat, otrzymuje sakrę biskupią, a później zostaje mianowany pierwszym biskupem St-Albert. Swe życie, pełne troski i miłości, poświęcił na głoszenie Ewangelii Pierwszym Narodom oraz na organizację i umocnienie Kościoła katolickiego w zachodniej Kanadzie.

Już od najmłodszych lat był chorowity i miał problemy z mówieniem. Może dlatego za myśl przewodnią swojej pracy pasterskiej wybrał słowa: To właśnie wybrał Bóg, co w oczach świata było uważane za słabe.

Zmarł w opinii świętości. Proces beatyfikacyjny rozpoczęto w Rzymie 24 lutego 1937, a w 1966 r. został ogłoszony „czcigodnym” przez Pawła VI.

Modlitwa o wstawiennictwo Czcigodnego Sługi Bożego:
Boże, w Trójcy Świętej jedyny, który ozdobiłeś duszę sługi Twego Witalisa Grandin, biskupa i misjonarza, cnotami niestrudzonego głosiciela Ewangelii, spraw, prosimy Cię, wzbudź w sercach naszych tego ducha męstwa i gorliwości o zbawienie dusz, którym on był ożywiony, i dla wsławienia jego pamięci racz nam udzielić za jego wstawiennictwem tej łaski, o którą Cię pokornie prosimy. Amen.