Przygotowując się do 100 lecia Polskiej Prowincji Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej, co jakiś czas będziemy proponować małą “przygodę intelektualną”, aby sprawdzić swoją wiedzę o oblatach lub ją poszerzyć. Ufamy, że forma quizu nadaje się do tego znakomicie.

Jak dobrze znasz św. Eugeniusza de Mazenoda?

Pierwsza cześć quizu. Obejmuje lata: 1782-1826. Odwagi! Do dzieła!

1 / 15

Jakiej narodowości był św. Eugeniusz de Mazenod?

Question Image

2 / 15

Portret Eugeniusza w wieku pięciu lat. Ile rodzeństwa posiadał?

Question Image

3 / 15

Nawrócenie młodego szlachcica - Eugeniusza de Mazenod - dokonało się podczas ceremonii Wielkiego Piątku, kiedy kapłan ukazuje wiernym obnażony krzyż. Co dokonało się w Eugeniuszu?

Question Image

4 / 15

12 października 1808 roku Eugeniusz postanowił wstąpić do seminarium św. Sulpicjusza w Paryżu. Decyzja spotkała się ze sprzeciwem rodziny. Dlaczego?

Question Image

5 / 15

Święcenia prezbiteratu przyjmuje 21 grudnia 1811 roku. W jakim miejscu je przyjmuje i dlaczego?

Question Image

6 / 15

W Środę Popielcową - 3 marca 1813 roku - wygłosił słynne kazanie z ambony kościoła św. Marii Magdaleny w Aix. Co było powodem "zgorszenia" duchowieństwa i szlachty?

Question Image

7 / 15

Jako młody kapłan angażował się w pracę z młodzieżą, jak również posługę w więzieniu, udzielając skazanym sakramentów, co spotykało się z oporem jansenistów. W marcu 1814 roku zachorował na tyfus, był bliski śmierci. Przyjął ostatnie namaszczenie, a młodzież ze stowarzyszenia, które założył, nieustannie modliła się o jego uzdrowienie. Gdzie zaraził się tyfusem?

Question Image

8 / 15

Po cudownym ocaleniu życia, Eugeniusz zapragnął stworzyć stowarzyszenie księży, którzy odznaczaliby się podobną wrażliwością na los najbardziej opuszczonych. Pierwszym kapłanem, do którego skierował list z zaproszeniem do utworzenia takiej wspólnoty był ks. Henryk Tempier (1788-1870). Dlaczego Henryk Tempier nie mógł dowiedzieć się, kto napisał do niego płomienne zaproszenie?

Question Image

9 / 15

W 1816 roku powstało upragnione przez Eugeniusza stowarzyszenie księży. Władze diecezji zatwierdziły stowarzyszenie księży diecezjalnych 29 stycznia 1816 roku. Ilu członków liczyło?

Question Image

10 / 15

Początkowo stowarzyszenie księży nosiło nazwę Misjonarzy Prowansji. Nie było ono zgromadzeniem zakonnym. Członkowie nie składali ślubów. Jako pierwsi oblację (jako całkowite oddanie się Bogu) złożyli Mazenod i Tempier w Wielki Czwartek 1816 roku. Gdzie znajduje się ołtarz pierwszych ślubów Założyciela?

Question Image

11 / 15

Chociaż nie nosiliśmy jeszcze tytułu misjonarzy Niepokalanej, w pierwszych latach istnienia Misjonarzy Prowansji, powierzono nam sanktuarium maryjne. O jakim miejscu mowa?

Question Image

12 / 15

Pierwszą posługą misjonarzy było głoszenie misji parafialnych. Ojciec de Mazenod przed misją składał wizyty w domach parafian. Wprowadził również wymowną procesją pokutną. W wyznaczonym dniu parafianie składali grzechy na barki misjonarza (podobnie jak czynił to naród żydowski, który wkładał na barki kozła ofiarnego swoje nieprawości, a następnie wysyłał go na pustynię). Po kazaniu misjonarz zdejmował komżę (znak czystości i niewinności), wiązał sobie na szyi gruby powróz, zdejmował buty, brał krzyż pokutny i szedł na czele procesji do kościoła. Idąc po błocie i gnoju, misjonarz okrążał wioskę. Po przyjściu do ołtarza padał na twarz. Potem udawał się do zakrystii, gdzie obmywał poranione i zabrudzone stopy.

Gdzie odbyła się pierwsza misja parafialna, prowadzona przez Misjonarzy Prowansji?

Question Image

13 / 15

20 grudnia 1815 roku Eugeniusz uzyskał prywatną audiencję u papieża Leona XII. Opowiadał o dokonaniach swojej wspólnoty we Francji, czym wzbudził zachwyt Ojca Świętego. Jednak było coś w zachowaniu Eugeniusza, co wprawiło papieża w zakłopotanie. Co to było?

Question Image

14 / 15

17 lutego 1826 roku papież Leon XII zatwierdził Reguły i nazwę nowego zgromadzenia zakonnego. Z jaką propozycją nazwy swojej rodziny zakonnej przyjechał do Rzymu św. Eugeniusz?

Question Image

15 / 15

17 lutego 1826 roku Ojciec Święty Leon XII zatwierdził nową rodzinę zakonną – Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej. Tego dnia św. Eugeniusz de Mazenod oczekiwał na decyzję grona kardynalskiego w kościele Santa Maria in Campitelli, który leży niedaleko Watykanu. Nie był to czas, gdy Kościół ochoczo zgadzał się na powoływanie do życia nowych rodzin zakonnych. W trakcie oczekiwania Eugeniusz uczestniczył w dziewięciu Mszach św. Dlaczego tak długo czekał na decyzję?

Question Image

Your score is

The average score is 56%