W Santiago de Chile odbyło się spotkanie przedstawicieli świeckich, zaangażowanych w przeżywanie oblackiego charyzmatu, wraz z ich koordynatorami ze strony oblatów. Zebrani pochodzą z czterech sektorów, które obejmują Prowincję „Cruz del Sur”: Argentyna, Chile, Paragwaj i Urugwaj. Spotkanie stanowiło intensywny czas dzielenia się doświadczeniami, ścieżkami, historiami oraz stworzyło okazję do wizualizacji kolejnego etapu wspólnego działania w przyszłości.

Pierwszego dnia wysłuchano różnych sprawozdań i inicjatyw, które świeccy związani z oblatami wdrażali w poszczególnych sektorach. Drugi dzień poświęcony był analizie ankiety, przeprowadzonej ze wszystkimi zaangażowanymi w oblacki charyzmat – pytania i odpowiedzi, dzięki którym można było pogłębić refleksję na temat różnych aspektów życia, formacji i misji świeckich kobiet oraz mężczyzn, z uwzględnieniem każdego sektora.

Nadarzyła się również okazja, aby podzielić się oczekiwaniami, zarówno świeckich względem oblatów, jak również, czego oblaci oczekują od laikatu. Stanowiło to bardzo cenne doświadczenie – oczekiwania ujęto w kilku punktach. Wypracowano ponadto kilka konkretnych propozycji we wspólnych działaniach: częstotliwość i czas spotkań, imiona i personalia członków grup, znaki, szkolenia itd. Wszystko po to, aby ujednolicić pracę świeckich w ramach nowej prowincji.

Na zakończenie spotkania, zatwierdzono sprawozdanie ze wszystkiego, co się dokonało, czego doświadczono i nad czym pracowano przez trzy dni. Zostanie ono przedstawione we wszystkich wspólnotach, aby można było uzyskać informacje zwrotne, które pozwolą na prawdziwie wspólnotowe działanie, na co liczy rodzina oblacka. Jednym z największych marzeń i wyzwań dla prowincji jest stworzenie wspólnych statutów na podstawie wypracowanych wniosków, tak by objęły one cztery sektory, wchodzące w skład prowincji.

(G. Acosta OMI/OMIWorld/pg)