Zasady wjazdu na Święty Krzyż

Informacje dla odwiedzających najstarsze polskie sanktuarium narodowe.

30 kwietnia 2024

Z początkiem nowego sezonu pielgrzymkowego i turystycznego tradycyjnie przypominamy o obowiązujących zasadach poruszania się po szlakach turystycznych i drodze prowadzącej na Święty Krzyż. Zasady są ustalone przez właściciela drogi w porozumieniu ze Świętokrzyskim Parkiem Narodowym – nie przez Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej.

Droga asfaltowa od strony Huty Szklanej:

Wjazd na Święty Krzyż własnym środkiem transportu (samochód, motocykl) jest możliwy tylko w niedziele i uroczystości jedynie w godzinach od 7.00 do godz. 11.30, zjazd do godz. 14.00, czyli na Msze święte o godz. 8.00, 10.00, 12.00; pobyt do godziny 14.00 oraz:

 • na nabożeństwa majowe (od 1 do 31 maja, sprawowane o godz. 17.30)
 • na nabożeństwa czerwcowe (do 1 do 30 czerwca, sprawowane o godz. 17.30)
 • na nabożeństwa październikowe (do 1 do 31 października, sprawowane o godz. 17.30)
 • w czasie trwania tygodniowego odpustu ku czci Podwyższenia Krzyża Świętego (we wrześniu).

Przypominamy o ograniczeniu prędkości do 40 km/h na drodze prowadzącej od parkingu w Hucie Szklanej aż do sanktuarium.

W godzinach popołudniowych korzystamy z meleksów bądź pokonujemy drogę od parkingu w Hucie Szklanej na Święty Krzyż pieszo (ok. 2 km drogą asfaltową). Dojście do Sanktuarium drogą asfaltową jest bezpłatne.

Przed bramą wjazdową na teren Świętokrzyskiego Parku Narodowego w Hucie Szklanej umieszczony jest znak B1 – zakaz ruchu w obu kierunkach. Pod znakiem umieszczona jest tablica informująca kogo ten znak nie dotyczy:

 • mieszkańców i gości klasztoru
 • pojazdów służb miejskich, gminnych, powiatowych i Świętokrzyskiego Parku Narodowego
 • osób niepełnosprawnych posiadających kartę parkingową
 • pielgrzymek autokarowych w czasie intensywnych opadów deszczu
  (autokar z pielgrzymami wjeżdża na Święty Krzyż, pozostawia pątników, następnie zjeżdża na parking w Hucie Szklanej)
 • zorganizowanych pielgrzymek autokarowych emerytów i rencistów
  (autokar z pielgrzymami wjeżdża na Święty Krzyż, pozostawia pątników, następnie zjeżdża na parking w Hucie Szklanej)
 • w niedziele i święta ustawowo wolne od pracy – wjazd od 8.00 do godz. 11.30, zjazd do godz. 14.00
 • w dni powszednie (maj, czerwiec, październik) wjazd od godz. 16.30 do godz. 17.00, zjadz do godz. 18.30
 • posiadających zezwolenie Powiatowego Zarządu Dróg
 • rowerzystów
Znak przy wjeździe na Święty Krzyż (zdj. swietykrzyz.pl)

Szlak turystyczny od Nowej Słupi:

Można także dojechać do miejscowości Nowa Słupia, tam zostawić pojazd na płatnym parkingu i turystycznym szlakiem pieszym koloru niebieskiego, zwanym także „Drogą Królewską”, dojść na Święty Krzyż. Dojście do Sanktuarium dla pątników w celach pielgrzymkowych jest bezpłatne. Przy tej okazji zapraszamy do odprawienia indywidualnej Drogi Krzyżowej (I stacja znajduje się przy kościele w Nowej Słupi).

Używanie tzw. bezzałogowych statków powietrznych:

Zgodnie z przepisami Świętokrzyskiego Parku Narodowego bez zgody Dyrektora Parku zabrania się używania bezzałogowych statków powietrznych tzw. dronów w przestrzeni powietrznej znajdującej się bezpośrednio nad obszarem Parku (Regulamin zwiedzania i korzystania z wartości przyrodniczo-kulturowych Świętokrzyskiego Parku Narodowego, pkt 15).

(swietykrzyz.pl)


Święty Krzyż to najstarsze polskie sanktuarium narodowe. Klasztor benedyktyński miał tutaj ufundować Bolesław Chrobry w 1006 roku. W opactwie na szczycie Łysicy przechowywane są relikwie Drzewa Krzyża Świętego. Najpierw byli tutaj obecni benedyktyni. W wyniku kasaty na wniosek zaborcy rosyjskiego majątki kościelne zostały przejęte przez państwo pozostające pod protektoratem carskiej Rosji. W 1936 roku do opieki nad sanktuarium zostali zaproszeni Misjonarze Oblaci Maryi Niepokalanej. Objęli część zabudowań klasztornych z bazyliką, które podnieśli z ruiny. Od upadku reżimu komunistycznego w Polsce nieprzerwanie starali się o powrót do sakralnego charakteru: skrzydła zachodniego, w którym mieściło się najpierw więzienie carskie, a potem więzienie polskie, a także tzw. szpitalika pobenedyktyńskiego. W 2023 roku obiekt klasztorny na Świętym Krzyżu powrócił do swoich pierwotnych granic i przeznaczenia. Wraz z reintegracją zabudowań klasztornych na Świętym Krzyżu nie zmienił się dotychczasowy prawny zakres ochrony przyrody na tym obszarze, jak również ochrona zabytków.

Zamieszanie wokół Świętego Krzyża – Q&A

W klasztorze na Świętym Krzyżu znajduje się dom nowicjatu Polskiej Prowincji Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej.