Święty Krzyż: Petycja do rządu oraz stanowisko samorządowców regionu Gór Świętokrzyskich [dossier]

This is a custom heading element.

4 października 2021

W związku z dezinformacją medialną, dotyczącą sprawy integracji kompleksu klasztornego na Świętym Krzyżu, publikujemy dwa dokumenty, które wyjaśniają bieżącą sytuację związaną ze staraniami o zwrot Kościołowi zachodniego skrzydła klasztoru. Działania te podejmowane są w porozumieniu ze Świętokrzyskim Parkiem Narodowym.

Petycja do rządu Rzeczpospolitej Polskiej

Skierowana do rządu petycja wyjaśnia intencje Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej ze Świętego Krzyża, którzy pragną odzyskać część klasztoru, aby przywrócić jego integralność. Pod petycją podpisały się osoby związane z regionem Gór Świętokrzyskich, a także wierni z całej Polski, dla których Sanktuarium Relikwii Drzewa Krzyża Świętego jest ważnym miejscem o wymiarze duchowym, historycznym i patriotycznym.

Petycja do Rządu RP w sprawie zjednoczenia własnościowego pobenedyktyńskiego zespołu klasztornego na Świętym Krzyżu.

Misjonarze Oblaci Maryi Niepokalanej ze Świętego Krzyża od wielu lat starają się o integralność całego pobenedyktyńskiego zespołu klasztornego, o przywrócenie jego pierwotnego, sakralnego charakteru.

Od 1950 roku znaczna część pomieszczeń klasztornych jest w posiadaniu Skarbu Państwa, w zarządzie Świętokrzyskiego Parku Narodowego. Natomiast 1000-letnie Sanktuarium Relikwii Drzewa Krzyża Świętego nie posiada obecnie żadnej sali konferencyjnej, żadnego większego refektarza, żadnych możliwości noclegowych. Sanktuarium nie dysponuje pomieszczeniami, które mogłyby służyć prowadzeniu rekolekcji, sympozjów naukowych czy szeroko pojętej edukacji religijno-patriotycznej.

Dlatego domagamy się sprawiedliwości dziejowej, zwrotu pomieszczeń klasztornych, byśmy mogli normalnie funkcjonować, służyć Bogu i ludziom, regionowi świętokrzyskiemu i całej Ojczyźnie.

Prosimy Was o modlitwę w tej sprawie i o złożenie podpisu pod petycją skierowaną do Rządu RP.

Serdecznie dziękujemy!

Misjonarze Oblaci Maryi Niepokalanej ze Świętego Krzyża.

W imieniu wspólnoty świętokrzyskiej petycję podpisał superior – o. dr Marian Puchała OMI

Kompleks klasztorny na Świętym Krzyżu (zdj. P. Gomulak OMI)

Stanowisko przedstawicieli władz samorządowych regionu Gór Świętokrzyskich.

Z inicjatywy wojewody świętokrzyskiego, 28 września br., odbyła się konferencja prasowa dotycząca dezinformacji medialnej dotyczącej Świętego Krzyża. Wyrażono na niej poparcie dla starań świętokrzyskiego sanktuarium oraz zaapelowano o dziennikarską rzetelność i zaprzestanie mowy nienawiści.

Superior klasztoru na Świętym Krzyżu podczas konferencji prasowej w Kielcach

 

Stanowisko wójtów i burmistrzów Gmin – członków Związku Gmin Gór Świętokrzyskich w sprawie komunikatów pojawiających się w przestrzeni publicznej odnośnie działalności Domu Zakonnego Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej na Świętym Krzyżu

W imieniu lokalnych społeczności działających na obszarze leżącym wokół Świętokrzyskiego Parku Narodowego i położonego w jego centralnej części Sanktuarium Relikwii Drzewa Krzyża Świętego, którego kustoszami są Misjonarze Oblaci Maryi Niepokalanej, wyrażamy stanowczy sprzeciw wobec rozpowszechnianych w przestrzeni publicznej komunikatów szkalujących działalność Zgromadzenia Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej na Świętym Krzyżu.

Święty Krzyż to duchowa stolica regionu, przez ponad tysiąc lat aż po dzień dzisiejszy jest fundamentem polskiej państwowości i współtworzy polską tożsamość. Kompleks klasztorny jest także zabytkiem o szczególnym znaczeniu dla kultury
i dziedzictwa naszego kraju dzięki swoim wartościom historycznym i religijnym.

Kasata opactwa benedyktyńskiego w 1819 roku zapoczątkowała trwający ponad 100 lat okres wyniszczeń, ruiny, odosobnienia i napiętnowania tego miejsca.
Po nieudanym przywróceniu opactwa benedyktyńskiego na Świętym Krzyżu opieka nad zrujnowanym kościołem i klasztorem została przekazana Misjonarzom Oblatom Maryi Niepokalanej. To właśnie to Zgromadzenie przez dziesięciolecia otacza troską
i wkłada ogromny trud i zaangażowanie w przywrócenie, tak ważnemu dla nas wszystkich Miejscu, dawnego piękna oraz należnej mu rangi i znaczenia
w świadomości turystów i pielgrzymów odwiedzających Święty Krzyż.

W działania te niejednokrotnie zaangażowane są również nasze lokalne społeczności – uczestniczymy zarówno w przedsięwzięciach inwestycyjnych, jak również kulturalnych, turystycznych, edukacyjnych mając przede wszystkim na uwadze znaczenie Świętego Krzyża dla dziedzictwa kulturowego i historycznego regionu Gór Świętokrzyskich,  Województwa Świętokrzyskiego i Polski oraz jeden wspólny cel – niekwestionowaną potrzebę jego dalszej rewitalizacji, zachowania, upowszechniania w świadomości kolejnych pokoleń Polaków.

Nasza współpraca przebiega wzorcowo i jesteśmy przekonani, że nasze współdziałanie przynosi wymierne korzyści nie tylko dla wspólnot lokalnych, ale również dla całego regionu, zarówno w obszarze duchowym, jak i społeczno-gospodarczym. Dlatego też stanowczo sprzeciwiamy się rozpowszechnianiu
w przestrzeni publicznej krzywdzących opinii dotyczących szkodliwej działalności Zgromadzenia Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej dla naszego regionu i samego Świętego Krzyża.

Podpisali Burmistrzowie i Wójtowie 10 Gmin ze Związku Gmin Gór Świętokrzyskich.

Zobacz: [Kielce: Samorządowcy w obronie oblatów ze Świętego Krzyża]

(pg)