W Radzionkowie modlą się o beatyfikację swojego rodaka

Z parafii pochodził Sługa Boży - o. Ludwik Wrodarczyk OMI, męczennik na Ukrainie.

6 sierpnia 2022

Co miesiąc w naszej parafii obchodzimy Dzień Modlitw o Beatyfikację Sługi Bożego. Odprawiamy również Mszę świętą w intencji beatyfikacji misjonarza pochodzącego z Radzionkowa – mówi proboszcz parafii pw. św. Wojciecha w Radzionkowie ks. Damian Wojtyczka.

W 2021 roku podczas Kongresu Polskiej Prowincji Delegatura na Ukrainie ofiarowała prowincji-matce obraz ojca Wrodarczyka (zdj. P. Gomulak OMI)

Dagmara Nawratek: Bardzo dziękuję za dołączenie do grona Honorowych Patronów Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego im. Sługi Bożego o. Ludwika Wrodarczyka OMI. 

Ks. Damian Wojtyczka: Szczęść Boże! Dziękuję za zaproszenie, szczególnie za troskę o pamięć o Słudze Bożym ojcu Ludwiku Wrodarczyku OMI. Z przyjemnością dołączę do grona Honorowych Patronów Konkursu.

13 czerwca 1933r. Ludwik Wrodarczyk odprawił w naszym kościele swoją prymicyjną mszę świętą. Maria Kielar – Czapla w książce pt. „Ojciec Ludwik Wrodarczyk OMI. Portret duchowy” napisała: 

W końcu nadszedł długo wyczekiwany dzień. 10 czerwca 1933 roku powołany usłyszał słowa:

„Tyś jest kapłanem na wieki”. Spełniło się jego dziecięce marzenie „choćby jeno godzina być księdzem”. 13 czerwca 1933 roku w rodzinnym Radzionkowie kapłan Ludwik odprawił swoją dziękczynną Ofiarę Prymicyjnej Mszy świętej „(…) zaczęła się misjonarska i kapłańska działalność ojca Ludwika. Podziękował Panu za bezmiar Jego miłosierdzia i łask, które z  tego miejsca wciąż spływają na niego i rodzinę, z  której wyszedł do innego świata, nowego świata, w którym obowiązują nie tylko przykazania – jak każdego chrześcijanina, ale także rady ewangeliczne, które są wskaźnikami życia zakonno-kapłańskiego, misjonarskiego”. Na obrazek prymicyjny wybrał napis, słowa psalmisty: „Będę wysławiał Imię Twoje na wieki, bo wielkie jest miłosierdzie Twoje nade mną” (Ps 85)”. Czy zachowały się jakieś pamiątki z tej uroczystości np. zapis w kronice?

Chciał choć jeden dzień być księdzem… Został męczennikiem: “Nie mogę zostawić Najświętszego Sakramentu”
Prymicje w Radzionkowie (arch. rodziny Kielar)

Parafia takowych pamiątek nie posiada. Niestety, kronika z tego okresu nie zachowała się.

25 sierpnia będzie miała miejsce rocznica urodzin Sługi Bożego o. Ludwika Wrodarczyka OMI. Jak wspominamy misjonarza w ten wyjątkowy dzień? Czy będzie miała miejsce msza lub podobne uroczystości? 

Jeżeli chodzi o Msze święte i modlitwę w kościele parafialnym, każdego siódmego dnia miesiąca obchodzimy w parafii Dzień Modlitw o Beatyfikację Sługi Bożego (podczas każdej mszy świętej odmawiamy oficjalną modlitwę o beatyfikację). Natomiast każdego dwudziestego piątego dnia miesiąca jest sprawowana Msza święta w intencji beatyfikacji Sługi Bożego. Najczęściej sprawuje ją ksiądz Ludwik Kieras, który w homilii przypomina wydarzenia związane z życiem Sługi Bożego.

Rozmawiała Dagmara Nawratek / ogolnopolskikonkurspoetycki.blogspot.com