11 listopada 2022

Z listów św. Eugeniusza.

11 listopada 2022

NIECH OGRZEWAJĄ, NIECH OŚWIETLAJĄ, ALBO NIECH ODEJDĄ

19 lipca Eugeniusz napisał w swoim osobistym dzienniku:

W Stowarzyszeniu nie chcę żadnych dymiących knotów. Niech płoną, niech ogrzewają, niech oświecają albo niech odejdą.

Dziennik, 19.07.1846, w: PO I, t. XXI.

Aby ożywić duchową wiedzę i zapał misyjny młodych oblatów, Założyciel podjął praktyczne działania. Yvon Beaudoin wyjaśnia: Ojciec Rey tak przedstawia ten tekst:

Założyciel nie tracił z oczu formacji swoich misjonarzy. W tym roku ustanowił kurs studiów zaawansowanych, który powierzył doświadczeniu o. Vincensa. Kilku młodych ojców zostało wezwanych do kilkumiesięcznego udziału. Nie zaniedbywano formacji zakonnej. Pewien superior, prosząc o indult dla zakonnika, którego postępowanie pozostawiało wiele do życzenia, powiedział Założycielowi, że nie powinien gasić knota, który jeszcze się pali.

Tym przełożonym był niewątpliwie o. Vincens, któremu biskup de Mazenod zarzucał zbytnią protekcjonalność wobec niezbyt posłusznych i gorliwych zakonników.

Wszyscy, niezależnie od stanu naszego życia, potrzebujemy stałej formacji na drodze uczniostwa. Nigdy nie jestem za stary, by nauczyć się, jak pogłębiać swoją relację z Bogiem. Ile czasu i wysiłku w to wkładam?