Komunikat: Nowa rada prowincjalna Polskiej Prowincji

Generał z radą mianował radnych prowincjalnych.

6 lutego 2023

Na sesji plenarnej w Rzymie generał z radą mianował nowych radnych prowincjalnych Polskiej Prowincji.

  • o. Bartosz Madejski OMI
  • o. Łukasz Krauze OMI
  • o. Tomasz Maniura OMI
  • br. Wiesław Ratajczak OMI
  • o. Sebastian Łuszczki OMI
  • o. Piotr Darasz OMI

Prowincjałowi pomaga rada złożona co najmniej z trzech radnych. Mają oni udział w zarządzaniu prowincją, wyrażając przed prowincjałem swoje zdanie i oddając swój głos, gdy to jest wymagane przez ogólne prawo kościelne albo przez Konstytucje i Reguły. Radnych mianuje superior generalny z radą po konsultacji z prowincją. (Konstytucja 106, Reguła 106a)

(pg)