Opole: Klasztor otwarty dla wszystkich

W oblackim klasztorze ferie zimowe spędzały m.in. dzieci. Ale nie chodzi tylko o ferie...

26 lutego 2023

Misjonarze oblaci na mapie Opola są obecni zaledwie od kilku lat. Początkowo mieszkali w wynajmowanym prywatnym domu, wśród ludzi – na ulicy Mossora wszyscy wiedzieli, że obok nich mieszkają księża. Nie budziło to dystansu, wręcz przeciwnie, pierwsza wspólnota oblacka spotykała się z ogromną życzliwością mieszkańców. W międzyczasie nastąpiły zmiany personalne – pionierzy nowej placówki oblackiej w Opolu zostali skierowani do innych zadań. Druga wspólnota zamieszkała już w wybudowanym domu zakonnym.

Opole: Poświęcenie nowego klasztoru oblackiego [zdjęcia, wideo]

Być z ludźmi i dla ludzi

Słowo „klasztor” oznacza „zamknięcie” – od tego terminu pochodzi również zakonna klauzura. Choć wydawałoby się, że przeniesienie oblackiej wspólnoty do nowego klasztoru spowoduje oddzielenie od wiernych, w przypadku oblackiego charyzmatu jest zupełnie inaczej. Nasze domy, pomimo przestrzeni zarezerwowanej tylko dla wspólnoty oblackiej, są otwarte dla wszystkich, którzy pragną pośród nas żyć Ewangelią. Oblacka wspólnota w Opolu tę rzeczywistość pokazuje.

Nowy klasztor oblaci w Opolu i budująca się świątynia – 2021 rok (zdj. P. Gomulak OMI)
Opole: Być z ludźmi i dla ludzi…

Parafia liczy już ponad 3 tysiące wiernych. W porównaniu z zeszłym rokiem widzę znaczny wzrost uczestnictwa we Mszy świętej – można powiedzieć, że jest o 50% ludzi więcej. Mamy cztery Msze w niedzielę, najwięcej wiernych jest o 10.00 i 12.00, nieraz ludzie muszą stać. W parafii jest dużo rodzin i młodych małżeństw. Myślę, że to jest bardzo dobry kierunek, bo ci ludzie utożsamiają się z Kościołem, chcą kościoła i chcą się w jakiś sposób zaangażować w ten Kościół – mówił w wywiadzie na temat tegorocznej wizyty duszpasterskiej proboszcz parafii, o. Damian Dybała OMI.

Damian Dybała OMI: Bardzo bałem się kolędy, wręcz się lękałem [ROZMOWA]

Wspólnota wspólnot

To ideał wspólnoty parafialnej – wspólnota wspólnot skoncentrowana wokół Chrystusa Eucharystycznego. Wspólnota, która czyni miłosierdzie, jak podkreśla duszpasterz parafii. Dlatego parafia angażuje się w dzieła miłosierdzia – to opolski Dom Nadziei dla bezdomnych i potrzebujących, pomoc dla hospicjum czy odwiedziny w pobliskim domu pogodnej starości. W akcje chętnie angażują się wierni, w tym młodzież. Ideał? Tak.

Opole: Oblacka parafia pomaga bezdomnym [wideo]

Miejscowa wspólnota zakonna również tak żyje. Opieka duszpasterska chorych w szpitalach, posługa w miejscach, gdzie potrzeba kapłana, a możliwości duchowieństwa diecezjalnego są ograniczone.

 

W młodej wspólnocie parafialnej prężnie działają wspólnoty. Począwszy od Rycerzy św. Jana Pawła II, po scholkę parafialną, aż po ostatnio powstałą wspólnotę Przyjaciół Misji Oblackich. Ferie zimowe były okazją dla dzieci, aby spędzić czas w klasztorze na twórczych zabawach. Klasztor jest otwarty, a oblaci są dla ludzi.

Kościół to nie tylko mury

Wielokrotnie te słowa powtarza o. Damian Dybała OMI. Wspólnota duchowa jest najważniejsza. Ale potrzebuje też fizycznego domu – miejsca, gdzie umocniona Słowem Bożym i żywą obecnością Chrystusa w Eucharystii, będzie realizować ideał Ewangelii w życiu codziennym. Dlatego budowany jest kościół. Obecny namiot jest tymczasowy. Wszyscy liczą na to, że najbliższe święta Bożego Narodzenia będą spędzać już w nowej świątyni.

Opole: Wstępna wizualizacja oblackiego kościoła [ZDJĘCIA]

Misjonarze Oblaci Maryi Niepokalanej zostali zaproszeni do Opola przez biskupa diecezji opolskiej. W 2019 roku pierwsi oblaci zamieszkali w wynajmowanym prywatnym domu. Poświęcenie terenu pod budowę nowej parafii dokonał bp Andrzej Czaja w Niedzielę Miłosierdzia Bożego tego samego roku. Budowę nowego kościoła wspiera diecezja opolska, prywatni darczyńcy oraz oblackie parafie. Obecnie druga już wspólnota oblacka mieszka w nowym klasztorze, kontynuując wznoszenie nowej świątyni.

(pg)