Kodeń: Spotkanie Komisji Jubileuszowej

Celem komisji jest przygotowanie uroczystości 300. lecia papieskiej koronacji obrazu Matki Bożej Kodeńskiej.

1 marca 2023

W kodeńskim sanktuarium maryjnym spotkała się Komisja Jubileuszowa powołana przez Prowincjała Polskiej Prowincji. Jej celem jest przygotowanie uroczystości 300. rocznicy papieskiej koronacji obrazu Matki Bożej Kodeńskiej. W jej skład wchodzą oblaci z domu zakonnego w Kodniu: kustosz, proboszcz i ekonom oraz ze strony Polskiej Prowincji: delegat prowincjała, koordynator medialny, ekonom prowincjalny wraz z asystentem.

Kodeń: Specjalne odpusty na Rok Jubileuszowy. Każdego dnia można zyskać odpust zupełny

Centralne uroczystości jubileuszowe zaplanowane są na 13-15 sierpnia br. Głównym wydarzeniem będzie Eucharystia sprawowana przez legata papieskiego, który nałoży nowe korony na wizerunek Matki Bożej Kodeńskiej.

(pg)