Sympozjum o śp. o. prof. Wacławie Hryniewiczu OMI

Wydarzenie odbędzie się w gmachu scholastykatu w Obrze.

22 marca 2023

Katedra Misjologii UKSW, Instytut Mazenodianum oraz Wyższe Seminarium Duchowne Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej w Obrze zapraszają na sympozjum o wybitnym teologu – śp. o. prof. Wacławie Hryniewiczu OMI. Wydarzenie zaplanowane jest na 18 kwietnia br.

 

PRO MEMORIA O. WACŁAW HRYNIEWICZ OMI

Obra, 18 kwietnia 2023 roku

PROGRAM

Msza św. – 9.00

I blok 10.00-11.20; 11.50-13.00 (w pamięci akademickiej)

 • ks. dr hab. prof. KUL Sławomir Pawłowski SAC, Ojciec Wacław Hryniewicz – ekumenista
 • ks. dr hab. prof. UKSW Andrzej Perzyński, Debata o nadziei powszechnego zbawienia
 • ks. dr hab. prof. UAM Paweł Kiejkowski, Homo paschalis. Antropologia paschalna ojca Wacława Hryniewicza
 • dr hab. prof. UAM Małgorzata Rybka, Wiersze ojca Wacława Hryniewicza
 • ks. prof. dr hab. Jan Perszon (UMK), Drogi polskiego teologa poszukującego
 • o. dr Adam Michałek SVD / O. Michał Studnik (Pieniężno), Związek o. Wacława Hryniewicza z wydawnictwem Verbinum
Nieznana poezja o. Wacława Hryniewicza OMI

13.00-14.00 obiad

II blok 14.00-15.20; 15.50-17.00 (we wspomnieniach oblatów)

 

 • o. prof. dr hab. Kazimierz Lubowicki OMI (PWT Wrocław), Teolog
 • o. prof. dr hab. Leon Nieścior OMI (UKSW), Bibliografia prac o. Wacława
 • o. dr hab. Marcin Wrzos OMI (Mazenodianum), Misjonarz nadziei w dialogu. Medytacje ekumeniczne na łamach „Misyjnych Dróg
 • o. Andrzej Madej OMI, Ktoś taki [nagranie o. Paweł Gomulak OMI]
 • o. Mieczysław Hałaszko OMI, Kolega z podwórka
 • o. Lucjan Osiecki OMI, W infirmerii
 • o. Stanisław Jankowicz OMI, Współbrat we wspólnocie
 • Scholastycy OMI z Obry
Kodeń: „Był teologiem poszukującym i odważnym, nieraz szokującym, ale przy tym wiernym Kościołowi”. Uroczystości pogrzebowe o. prof. Wacława Hryniewicza OMI

prof. Wacław Hryniewicz OMI urodził się 23 lipca 1936 roku w Łomazach (diecezja siedlecka). Pierwsze śluby zakonne w Zgromadzeniu Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej złożył 8 września 1953 roku w Markowicach, a święcenia prezbiteratu przyjął 26 czerwca 1960 roku w Obrze z rąk bp. Juliusza Bieńka – biskupa pomocniczego diecezji katowickiej.

Był wybitnym teologiem i ekumenistą, znawcą teologii prawosławnej. Przez wiele lat związany z Katolickim Uniwersytetem Lubelskim Jana Pawła II w Lublinie. Współtworzył Instytut Ekumeniczny KUL, będąc jego wieloletnim dyrektorem (do 2005 roku). Konsultor Sekretariatu ds. Jedności Chrześcijan w Watykanie (1979-1984), Międzynarodowej Komisji Mieszanej do Dialogu Teologicznego między Kościołem rzymskokatolickim i Kościołem prawosławnym (1980-2005) oraz członek Komisji Episkopatu ds. Ekumenizmu (1980-2005). Autor wielu artykułów naukowych oraz książek teologicznych.

Otrzymał szereg nagród: im. księcia Konstantego Ostrogskiego (Białystok-Supraśl 1994), im. św. Brata Alberta (Warszawa 1994), im. Jana Długosza (Kraków 2004), im. Ks. Józefa Tischnera (Kraków 2005), a także odznaczeń: medal im. Anny Kamieńskiej (Gdańsk 1994), Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski (Warszawa 2004), medal 100-lecia Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego (Lublin 2018).

Zmarł w Lublińcu, 26 maja 2020 roku. Spoczął w oblackiej kwaterze cmentarza parafialnego w Kodniu.

(pg/zdj. Iwona Burdzanowska)