Nota informacyjna dotycząca zespołu klasztornego na Świętym Krzyżu

Dotyczy umowy podpisanej 30 maja br.

31 maja 2023

Nota informacyjna dotycząca zespołu klasztornego na Świętym Krzyżu

W dniu 30 maja 2023 roku podpisana została umowa płatnego użytkowania przez Dom Zakonny Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej na Świętym Krzyżu nieruchomości wchodzących w skład klasztoru pobenedyktyńskiego na Świętym Krzyżu, będących własnością Skarbu Państwa – zachodniego skrzydła klasztoru oraz tzw. „szpitalika benedyktyńskiego”.

Nieruchomości oddane w odpłatne użytkowanie na okres 50 lat – wraz z nieruchomościami stanowiącymi własność Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej na Świętym Krzyżu (bazylika i pozostała część klasztoru) – razem tworzą od roku 2017 Pomnik Historii „Święty Krzyż – po benedyktyński zespół klasztorny oraz przedchrześcijańskie obwałowania kamienne na Łysej Górze” oraz jako całość figurują w rejestrze Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków pod pozycją A 440.

Jednocześnie informujemy, że Muzeum Przyrodnicze Świętokrzyskiego Parku Narodowego do czasu wybudowania nowego obiektu w Nowej Słupi, za porozumieniem stron pozostanie w części zachodniego skrzydła klasztoru pobenedyktyńskiego.

Nieruchomości Skarbu Państwa oddano w płatne użytkowanie Domowi Zakonnemu na Świętym Krzyżu w celu zapewnienia niepodzielności i integralności całego Zespołu Klasztornego na Świętym Krzyżu (A 440) oraz Pomnika Historii zgodnie z wymogami ochrony zabytków i opieki nad zabytkami, aby zachować spójny program ochrony konserwatorskiej i zachować dotychczasowe przeznaczenie oraz  funkcję jako miejsca dziedzictwa historycznego, kulturowego, narodowego, przyrodniczego a także miejsca kultu religijnego, turystycznego, edukacji i badań naukowych.

 

o. Paweł Gomulak OMI

Koordynator Medialny Polskiej Prowincji Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej

Święty Krzyż, 31 maja 2023 roku.


W celu poszerzenia znajomości tematu zachęcamy do skorzystania z Q&A dotyczącego sprawy reintegracji zabudowań klasztornych na Świętym Krzyżu – KLIKNIJ

Zachęcamy również do obejrzenia materiału zrealizowanego przez Telewizję Polską, Oddział w Kielcach: