Komentarz do Ewangelii dnia

15 listopada 2023.

14 listopada 2023

Jakież mogło być zaskoczenie i jednocześnie zawiedzenie dziesięciu trędowatych, kiedy Jezus nakazał im iść do świątyni i pokazać się kapłanom! Pewnie oczekiwali, że Jezus dokona natychmiastowego cudu, a tymczasem On odsyła ich w inne miejsce. Podczas drogi jednak doznali uzdrowienia. Jeden z nich był Samarytaninem i nie miał świątyni, do której mógł pójść. Nie miał też kapłana, który mógłby zaświadczyć o jego uzdrowieniu. Jako jedyny z grupy uzdrowionych zwraca się ze słowami wdzięczności do Chrystusa – to On jest jego kapłanem. To jest niewyobrażalna radość: doznać uzdrowienia i znaleźć „Drogę, Prawdę i Życie” – Mesjasza. Najwyższego Kapłana. Potrzeba i nam być wdzięcznymi za Jego obecność i za wszystko, co nam dał i daje, dla naszego zbawienia.

(S. Stasiak OMI/zdj. Srpskoblago.org)