Komentarz do Ewangelii dnia

10 grudnia 2023.

9 grudnia 2023

Okres Adwentu, który przeżywamy jest czasem radosnego oczekiwania na przyjście Pana Jezusa. Jest to okres, podczas którego mamy szczególną okazję doświadczyć nawrócenia. Prostujemy ścieżki naszego życia, porządkujemy w naszym sercu i duszy to, co jest niepoukładane. Staramy się porządkować te sfery naszego życia, które wymagają uzdrowienia, oczyszczenia. Prośmy Pana Boga o łaskę nawrócenia i przygotowania do głębokiego przeżycia świąt Bożego Narodzenia. Aby prawdziwe przyjście Pana Jezusa dokonało się w nas, abyśmy mogli udzielić światu tej radości, pokoju i tej mocy miłości, jaką może dać nam i autentycznie udziela jej nam sam Bóg.