„Posługa sakramentów i sakramentaliów w czasie misji świętej a tradycja oblacka”

W Krakowie trwa sesja formacyjna dla misjonarzy ludowych (kaznodziejów) Polskiej Prowincji.

24 kwietnia 2024

W Krakowie trwa doroczna sesja formacyjna dla misjonarzy ludowych (rekolekcjonistów). Tematem spotkania jest „posługa sakramentów i sakramentaliów w czasie misji świętej a tradycja oblacka”. Wśród prelegentów znaleźli się m.in.: o. Adam Gęstwa OFMCap ze Szkoły dla Spowiedników, o. dr hab. Sebastian Wiśniewski OMI z Instytutu Mazenodianum, ks. dr hab. Wojciech Węgrzyniak z Uniwersytetu Jana Pawła II w Krakowie, ks. dr Stanisław Mieszczak SCJ z Komisji ds. Liturgii i Duszpasterstwa Liturgicznego Archidiecezji Krakowskiej.

Metoda misji świętej według św. Eugeniusza
Misjonarze ludowi podczas spotkania formacyjnego w Krakowie
Lista misjonarzy ludowych Polskiej Prowincji

Oblaci a głoszenie Misji Parafialnych

To pierwsza posługa, jakiej podjęli się Misjonarze Oblaci Maryi Niepokalanej w początkach istnienia Zgromadzenia. Miała na celu gruntowną odnowę w wierze wspólnot parafialnych po duchowej dewastacji czasów rewolucji francuskiej. Wiele elementów schematu misyjnego św. Eugeniusza jest praktykowanych do dnia dzisiejszego, m.in.: odnowienie Praw Synaju, modlitwa za zmarłych na cmentarzu, czy podział okresu misji na czas pokutny i okres uroczystości misyjnych. Święty Eugeniusz ugruntował zwyczaj specjalnego nabożeństwa zakończenia Misji w ostatni dzień popołudniu, podczas niego ustawia się krzyż misyjny i zgodnie z obowiązującym prawem kanonicznym tylko podczas tego nabożeństwa udziela się odpustu zupełnego. Oblackie Misje Parafialne głosi zawsze przynajmniej dwóch misjonarzy. Ma to ogromne znaczenie dla dynamiki tego czasu.

Zahutyń: Jubileuszowa Misja Święta

Przebieg Misji Parafialnej

Misja święta trwa tydzień (od niedzieli do niedzieli). Obejmuje nauki dla dorosłych, misyjkę dla dzieci, nauki stanowe (kobiety, mężczyźni, młodzież). Przewiduje również spotkania dla chorych, małżeństw z małymi dziećmi oraz spotkanie z błogosławieństwem dla rodzin oczekujących narodzin dziecka. Tydzień podzielony jest na dwa okresy: pokutny, który trwa do środy włącznie (zgodnie z oblacką tradycją nie sprawujemy wtedy sakramentu pokuty i pojednania, aby przygotować się do spowiedzi misyjnej) oraz okres uroczystości. Zwieńczeniem misji jest nabożeństwo zakończenia przed krzyżem misyjnym w niedzielne popołudnie.

Misję świętą należy odpowiednio wcześnie zaplanować i przygotować. Przygotowanie obejmuje:

  • ustalenie optymalnej daty z misjonarzami;
  • spotkanie misjonarzy z proboszczem, aby poznać duszpasterskie potrzeby parafii;
  • przygotowanie materiałów wizualnych zapraszających na wydarzenie (folder misyjny, który trafi do wszystkich domów parafii, ewentualnie inne formy: banery, zaproszenia wideo na stronę parafialną, media społecznościowe);
  • ustalenie daty kazania przedmisyjnego, w którym uwrażliwia się wiernych na specyfikę i wagę czasu misji – od tego czasu rozpoczyna się modlitwa parafii za misję świętą;

Każdą misję parafialną przygotowuje się indywidualnie – jest zatem możliwość wybrania lub poszerzenia form przygotowania.

W spotkaniu w Krakowie uczestniczy ponad 20 rekolekcjonistów Polskiej Prowincji.

(pg)