Hongkong: Instalacja nowego superiora

Oblaci w Hongkongu przeżywają rekolekcje zakonne.

15 maja 2024

W Delegaturze Chińskiej odbyła się instalacja nowego zarządu oblackiej jurysdykcji. Na uroczystości obecny był prowincjał Prowincji Australii, do której należy oblacka misja w Hong Kongu. Misjonarze z delegatury rozpoczęli czas dorocznych rekolekcji zakonnych.

Pierwszy Chińczyk z Honkongu został oblatem-kapłanem

Misjonarze oblaci przybyli do Hongkongu w 1967 roku. Prowadzą tutaj parafie i szkoły. Obecnie personel zakonny liczy kilkunastu oblatów.

(pg/zdj. OMIWorld)