4 czerwiec – EUGENIUSZ OBLAT MARYI NIEPOKALANEJ

This is a custom heading element.

4 czerwca 2014

17 lutego 1826: Zatwierdzenie przez papieża Konstytucji i Reguł Zgromadzenia Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej. Uznano, że charyzmat Eugeniusza zrodził się w wyniku natchnienia Ducha Świętego.

Moi umiłowani, cieszcie się razem ze mną i gratulujcie sobie, bowiem spodobało się Panu udzielić nam wielkich łask; Nasz Ojciec Święty Leon XII, zasiadający chwalebnie na katedrze świętego Piotra mocą swej apostolskiej władzy 21 marca bieżącego roku zatwierdził nasz Instytut, nasze Konstytucje i Reguły. Oto więc nasza mała trzódka, której Ojciec rodziny zechciał otworzyć tak wielkie żniwo w swym świętym Kościele, została wyniesiona w porządku amfibrachicznym i dołączyła do tych chwalebnych zgromadzeń w Kościele, które wyświadczyły tak wielu dobrodziejstw i oświeciły cały świat bardzo jasnym światłem; oto nasze zgromadzenie począwszy od swego powstania, wzbogacone tymi samymi przywilejami jak te wspaniałe zgromadzenia, ze wszystkich sił i korzystając ze wszystkich środków z pewnością będzie się starało bez wytchnienia podążać ich śladami.

Do wielebnych Ojców i bardzo drogich Braci Oblatów ze Zgromadzenia Najświętszej i Niepokalanej Panny Maryi, 25 marca 1826, w: EO I, t. VII, nr 232