4 luty – PRAGNIENIE, KTÓRE PAN MOŻE WZBUDZIĆ W OBU, TO PRZYCZYNIENIE SIĘ NA PIERWSZYM MIEJSCU DLA JEGO CHWAŁY

This is a custom heading element.

4 lutego 2015

Przekonany, że kapłan, o którym mowa, miał prawdziwe powołanie do życia oblackiego i misjonarskiego, Eugeniusz radzi mu, aby uzbroił się w cierpliwość i nie zniechęcał się przeciwnościami. Z czasem zatriumfuje wola boża.

Powiem księdzu, że w księdza specjalnym przypadku, nie można nie uznać księdza powołania do stanu zakonnego; stałe upodobanie, które księdza skłania ku misjom umacnia wybór, którego ksiądz powinien dokonać, w oparciu o to byłbym bardzo skłonny, aby księdza przyjąć do naszego nowicjatu, a ksiądz biskup Digne, który nadal daje zatrudnienie naszemu Stowarzyszeniu w swej diecezji nie powinien odmówić księdzu pozwolenia, aby do nas się przyłączyć, ale pomimo wszystkich praw, które powinien ksiądz respektowqć i wszystkich naszych przywilejów, aby księdzu ułatwić sposób, jesteśmy zmuszeni, oczekiwać, aż Jego Wysokość raczy księdzu udzielić pozwolenia, aby zrealizować swe zamiary.

Jedność z pasterzami była czymś zasadniczym dla Eugeniusza. W końcu prosi, aby wszystkie zainteresowane strony doszły do porozumienia, a ich pokój służył bożej chwalące jest, aby zauważyć, że biskup Miollis, o którym mowa został uwieczniony w literaturze – w Nędznikach. Z Eugeniuszem znali się z Aix i to on poprosił swego prowansalskiego ziomka do objęcia sanktuarium Notre Dame du Laus.

Biskup księdza jest niezaprzeczalnie świętym człowiekiem, w konsekwencji musi znać Reguły Kościoła, nie powinien zatem sądzić, że może sprzeciwiać się księdza powołaniu, ale ma zezwolenie, aby księdza poddać próbie, może więc robić trudności, być głuchym na myśl, że księdza postawa jest jedynie kaprysem i efektem przejściowej gorliwości. Niech ksiądz nalega na niego, niech ksiądz podkreśla słuszne racje księdza powołania do doskonalszego stanu, niech ksiądz naciska, prosi, obstaje, niech ksiądz nie zniechęci się wymijającymi odpowiedziami. Nie oprze się stałymi prośbami, które dadzą mu dowód prawdziwości powołania.
Pozostaje mi tylko wyrazić życzenie, aby Pan w jednych i w drugich wzbudził to, co najbardziej powinno przyczynić się do Jego chwały i wypełnienia jego miłosiernych zamiarów nad biednymi duszami, najbardziej opuszczonymi, służbie których nasze Stowarzyszenie w szczególny sposób jest poświęcone.

List do pewnego kapłana z diecezji Digne, 22.07.1827, w: EO I, t. XIII, nr 61.

Jedny, z podstawowych zadań teologii jest znajdowanie słów, które dalekie od dzielenia, jednoczą, które nie tworzą podziałów ale jedność, które nie ranią, ale leczą. Henri Nouwen