29 kwietnia – REGUŁA ŻYCIA JAK LATARNIA W NOCY

This is a custom heading element.

29 kwietnia 2015

29 kwietnia – REGUŁA ŻYCIA JAK LATARNIA W NOCY

Zatwierdzenie naszej reguły życia przez Kościół, 17 lutego 1826 roku, było uznaniem i potwierdzeniem, że nasz oblacki charyzmat pochodził od Boga oraz że zachowując Regułę będziemy mieli pewność, że idziemy drogą prowadzącą do zbawienia. O tym przekonaniu Eugeniusz ciągle powtarzał oblatom. To była zasada, i oczekiwał, że każdy oblat będzie tego świadomy w swoim codziennym życiu. Dwa wieki później ta zasada ciągle zachowuje swą aktualność i jest przewodnikiem dla każdego członka mazenodowskiej rodziny, który żyje charyzmatem, który święty Eugeniusz otrzymał od Boga.

Stosuj się we wszystkim posłusznie i z wiarą do ducha naszych świętych Reguł, z pomocą których powinniśmy dojść do nieba, po służe­niu Bogu i Kościołowi na ziemi. Żegnam! Ściskam cię z głębi serca.

List do Jeana Baptista Honorata, 06.10.1827, w: EO I, t. VII, nr 286.

Biograf Rey wyjaśnił tę zasadę dokonując oceny roku 1827 dla Eugeniusza:

W myśli Założyciela wszystkie doświadczenia roku 1827 zostały zrównoważone nowym zapałem. Udało mu się za granicą wydrukować księgę Konstytucji i Reguł i sprowadzić ją do Francji nie obowiązku przedłożenia egzemplarza do prawnego depozytu. Wszyscy jego synowie mieli w ręku świętą księgę i codziennie mogli w niej odnajdywać ideał doskonałości, którego mieli obowiązek pragnąć, aby odpowiedzieć na łaskę ich apostolskiego powołania.

A. Rey, dz, cyt., t. I, s. 433.

Pozwolić, aby nasze serca zostały ukształtowane przez regułę życia, pozwolić jej się prowadzić przez całe nasze życiowe drogi. Kto w tej chwili jest moim przewodnikiem na drodze mego życia?

Wiara oznacza życie w niepewności – przeżywając drogę waszego życia i pozwalając prowadzić się waszemu sercu niczym latarni pośród ciemności. Dan Millman