Święty Krzyż – Uhonorowanie Misjonarzy Oblatów

This is a custom heading element.

29 lutego 2016

24 lutego 2016 roku, miała miejsce sesja Rady Gminy Nowa Słupia. Podczas jej obrad w obecności superiora klasztoru na Świętym Krzyżu Ojca Zygfryda Wiechy OMI oraz rektora bazyliki mniejszej pod wezwaniem Trójcy Świętej Ojca Dariusza Malajki OMI, Rada Gminy Nowa Słupia podjęła uchwałę o  nadaniu nazwy rondu w Wólce Milanowskiej w Gminie Nowa Słupia imieniem „Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej”.

Na ręce Przewodniczącego Rady Gminy Sylwestra Kozłowskiego składam gorące podziękowania radnym, którzy zagłosowali za podjęciem Uchwały. Jestem przekonany, że to doniosłe wydarzenie wpisze się złotym zgłoskami w historię Gminy Nowa Słupia – Ziemi Świętego Krzyża.  Obecność Ojców Oblatów na naszym terenie, kultywowanie tysiącletniej tradycji to wielki dar i zobowiązanie do pamięci o skarbie narodowym, o najstarszym sanktuarium na ziemiach polskich i ich gospodarzach. W dobie laicyzacji życia społecznego, utraty wartości, potrzebujemy opiekunów duchowych, którzy wskazują drogi etycznego postępowania i są naszymi niezłomnymi przewodnikami. Poza aspektem materialnym muszę podkreślić, że podjęta uchwała jest również zwróceniem uwagi na niepodważalne i jedyne dziedzictwo ziemi świętokrzyskiej. Jest również wyrazem troski o budowanie wzajemnej więzi pomiędzy samorządem gminy Nowa Słupia a Zgromadzeniem Misjonarzy Oblatów – powiedział po głosowaniu Wójt Gminy Nowa Słupia Andrzej Gąsior.

Pragniemy jako kustosze sanktuarium na Świętym Krzyżu podziękować panu wójtowi Andrzejowi Gąsiorowi za piękną inicjatywę i za uhonorowanie Zgromadzenia Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej, które w tym roku dziękuje Bogu za 200. lat istnienia. 80. lat obecności duchowych synów św. Eugeniusza de Mazenoda na ziemi świętokrzyskiej to przede wszystkim służba Bogu, Kościołowi i ludowi tej ziemi. To także służba wobec niezliczonych rzesz pielgrzymów z kraju i z zagranicy, którzy tak licznie nawiedzają Święty Krzyż. To stanie na straży wartości chrześcijańskich, patriotycznych i narodowych. To troska o dziedzictwo świętokrzyskiego opactwa, w którym posługiwali Ojcowie Benedyktyni. Dziękujemy za wszelką życzliwość i pomoc w promowaniu tego co jest prawdziwym bogactwem i wartością naszej małej ojczyzny – Ziemi Świętego Krzyża.

Poniżej treść uzasadnienia do podjętej i przegłosowanej uchwały:
„Z inicjatywą nadania nazwy „Rondo im. Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej” wystąpił wójt Gminy Nowa Słupia Andrzej Gąsior. Nowo wybudowane rondo jest zlokalizowane w Milanowskiej Wólce, gdzie przecinają się  drogi wojewódzkie nr 753 oraz nr 756 tuż przy obwodnicy Nowej Słupi. Projekt nadania rondu imienia w brzmieniu cytowanym powyżej uzyskał pozytywną opinię Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Zarządu Dróg w Kielcach.  W 2016 roku obchodzimy 80. rocznicę przybycia Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej  do najstarszego polskiego sanktuarium na Świętym Krzyżu. Ten jubileusz świętokrzyski wpisuje się w 200– lecie istnienia Zgromadzenia Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej.  W dniu 22 maja 2016 roku zaplanowano główne uroczystości związane z 80. rocznicą pobytu Oblatów na Świętym Krzyżu. Święty Krzyż to najważniejszy obiekt sakralny, zabytek Gminy Nowa Słupia, ale również niezbywalne dziedzictwo Ziemi Świętego Krzyża. Święty Krzyż to miejsce szczególne na mapie pielgrzymek czy turystycznych wycieczek. Od stuleci Sanktuarium na Świętym Krzyżu to dziejowy testament Gminy Nowa Słupia i  duchowa stolica regionu świętokrzyskiego – świadek świetności polskiego narodu i Rzeczpospolitej, ostoja polskości i wiary dzięki mądrości, wiedzy i ogromnego zaangażowania –  wielu pokoleń ojców Benedyktynów, a od 1936 roku Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej obecnych kustoszy sanktuarium – nadal jest miejscem, gdzie wielu ludzi poszukuje wartości, tożsamości i sił dla życia duchowego i wychowania patriotycznego nowych pokoleń Polaków. Obowiązkiem społeczności lokalnej jest bowiem budowanie fundamentu pamięci o Misjonarzach Oblatach Maryi Niepokalanej, którzy 80 lat temu przejęli, ukochali i stoją na straży dziedzictwa jakie płynie z góry Świętego Krzyża i promieniuje na całą społeczność Gminy Nowa Słupia. Wobec dokonań Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej wniosek Wójta Gminy Nowa Słupia należy uznać za zasadny, a podjęcie niniejszej uchwały za uzasadnione.”

OMI/Święty Krzyż