3 marca – BYĆ KOŚCIOŁEM

NASZA ZAŁOŻYCIELSKA WIZJA: BYĆ KOŚCIOŁEM Następnie, w pierwszej Regule, zamieszczono trzy kolejne zapisy natury prawnej dotyczące relacji z biskupami, w […]

3 marca 2016

NASZA ZAŁOŻYCIELSKA WIZJA: BYĆ KOŚCIOŁEM

Następnie, w pierwszej Regule, zamieszczono trzy kolejne zapisy natury prawnej dotyczące relacji z biskupami, w ostatnim parafragie powiedziano:

Taki jest, Księża Wikariusze Generalni, ogólny zarys regulaminu, jaki niżej podpisani kapłani przedstawiają Księżom do zatwierdzenia, zwracając się do Księży z prośbą o wyrażenie zgody na zjednoczenie we wspólnocie.

Zredagowane w Aix, 25 stycznia 1816 r.

Eugeniusz de Mazenod, Tempier, Icard, Mie, Maunier, Deblieu.

Prośba o zatwierdzenie skierowana do Wikariuszy Generalnych z Aix, 25.01.1816, w: EO I, t. XIII, nr 2.

Centrum bogatego i różnobarwnego życia Eugeniusza jest to, co stało się 25 stycznia 1816 roku i w pełni objawia się wówczas, gdy zaledwie kilka godzin przed swą śmiercią w 1861 roku, jednego z oblatów będących przy łóżku, prosi o przekazanie orędzia dla wszystkich oblatów:

Niech ojciec zatroszczy się, by im powiedzieć, że umieram szczęśliwy… umieram szczęśliwy, ponieważ Bóg był tak dobry, aby mnie wybrać, abym w Kościele założył Zgromadzenie Oblatów.

Okólnik do całego Zgromadzenia z 26.05.1861 r.
Radość świętego Eugeniusza trwa dwieście lat później, gdy widzimy dzieło, jakiego w Kościele dokonali ci, którzy podjęli jego charyzmat.
Kościół jest tym, co czynicie, Kościół jest tym, czym jesteście. Kościół jest poza dziełem osoby Jezusa Chrystusa. Nie idźmy do Kościoła, zgódźmy się na to, aby być Kościołem. Bill Hybels