Prowincjał Polskiej Prowincji Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej – o. Paweł Zając OMI, uczestniczył w 142. zebraniu plenarnym Konferencji Wyższych Przełożonych Zakonów Męskich w Polsce, jakie odbywało się w Warszawie w dniach 14-15.05.2019 roku.

Pierwszego dnia obrady rozpoczęły się wspólną modlitwą jutrzni w kaplicy Sekretariatu Konferencji Episkopatu Polski. Towarzyszyła jej medytacja:  „Bł. Michał Giedroyć, Kanonik Regularny od Pokuty”, którą poprowadził o. Robert Wawrzeniecki OMI. Po przejściu do sali obrad, o. prof. Dariusz Borek OCarm przedstawił przełożonym zagadnienie:  „Nowe dokumenty papieskie dotyczące posługi przełożonych wyższych”, wskazując na ich praktyczne zastosowania w prawie i codziennym życiu wspólnot życia konsekrowanego.

Następnie ojciec Janusz Sok CSsR, przewodniczący KWPZM, powitał ponad 70. przełożonych wyższych, zebranych w auli spotkań. Przedstawił także nowo mianowanych przełożonych, którzy rozpoczynają swoją posługę. Sekretarz Generalny KWPZM przedłożył bieżące informacje, dotyczące nie tylko sekretariatu, ale też kwestii związanych z najnowszymi publikacjami ważnymi dla życia konsekrowanego i dyrektywy RODO.

Głównym tematem spotkania w Warszawie były słowa: „Jak współczesnemu człowiekowi mówić o Bogu?”. W ten temat wpisali się prelegenci z następującymi wystąpieniami: „Przepowiadanie słowa Bożego w czasach zamętu” (o. prof. Jacek Salij OP), „Współczesne kaznodziejstwo widziane oczami dziennikarza” (red. Robert Mazurek), „Bóg w naszej mowie. Rozważania lingwisty” (prof. Viara Maldjieva), „Rola słowa Bożego w homilii” (Przewodniczący KEP – abp Stanisław Gądecki) oraz „O języku i sposobie przygotowania homilii” (abp Grzegorz Ryś).

Uzupełnieniem były pytania, dopowiedzenia i refleksje po każdym z wykładów. Całość dnia zakończyła Eucharystia z Nieszporami, pod przewodnictwem i z homilią abp. Grzegorza Rysia. Oczywiście w czasie przerw kawowych i obiadu była możliwość na osobiste spotkania i wymianę doświadczeń, szczególnie związanych z tematem sesji.

Drugi dzień obrad rozpoczął się w kaplicy modlitwą jutrzni z medytacją: „Nadzwyczajny Miesiąc Misyjny” (o. Luca Bovio, sekretarz Papieskiej Unii Misyjnej w Polsce). Następnie została zaprezentowana inicjatywa „Szkoła duszpasterzy młodzieży” (ks. prof. Krzysztof Pawlina). Ważnym elementem było wystąpienie bpa Jacka Kicińskiego CMF – przewodniczącego Komisji Episkopatu Polski do spraw Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego. Zwieńczeniem była prezentacja posługi w watykańskiej Kongregacji IŻKiSŻA” (ks. Piotr Burek CSMA).

Po przerwie kawowej zaprezentowane zostały informacje bieżące z sekretariatu KWPZM (o. Kazimierz Malinowski OFMConv, sekretarz generalny), informacje ekonomskie (ks. Piotr Ciepłak MS, ekonom), relacja ze spotkania delegatów KWPZM z Konsultą (o. Robert Wawrzeniecki OMI, sekretarz wykonawczy). Był także czas na wolne wnioski i zaproszenia. Całość spotkania zwieńczyła Eucharystia pod przewodnictwem Nuncjusza Apostolskiego w Polsce – abpa Salvatore Pennacchio, w czasie której przekazał życzenia od papieża Franciszka dla męskich wspólnot konsekrowanych w Polsce. Spotkanie zakończyło się obiadem.

(R. Wawrzeniecki OMI)