Uroczystości pogrzebowe śp. o. Teodora Famuły OMI rozpoczęły się w środę 20 listopada. Odmówiono różaniec w intencji zmarłego, a następnie przełożony ostatniej wspólnoty oblackiej, do której należał – o. Lucjan Osiecki OMI – przewodniczył nieszporom w kaplicy fatimskiej kościoła parafialnego w Lublińcu.

Mszę świętą pogrzebową w czwartek 21 listopada poprzedziła modlitwa różańcowa o godzinie 10.30. Eucharystię w intencji zmarłego sprawowało blisko 40 oblatów na czele z o. Sławomirem Dworkiem OMI – wikariuszem prowincjalnym. Wśród koncelebransów byli obecni trzej oblaci z Norwegii oraz dwóch ze Szwecji. W uroczystościach uczestniczyli również parafianie z Kościelisk (rodzinnej parafii ojca Famuły) wraz z proboszczem oraz wierni z parafii Biskupice.

W homilii wygłoszonej przez o. Piotra Pisarka OMI – superiora dystryktu szwedzko-norweskiego, przypomniane zostało życie zmarłego oblata. Kaznodzieja przeplatał 47-letnią posługę ojca Famuły z duszpasterstwem oblatów w Skandynawii, ukazując jako priorytet obecność wśród mieszkańców, dawanie świadectwa wiary poprzez codzienne życie.

Ojciec Teodor Famuła OMI spoczął w oblackiej kwaterze cmentarza komunalnego w Lublińcu.

Śp. o. Teodor Famuła OMI przez 47 lat posługiwał w Skandynawii. Na zaproszenie biskupa Johna Willema Grana przybył do Norwegii jako pierwszy polski oblat. W latach 1980- 1988 posługiwał jako proboszcz w Halden  i Fredrikstad. W latach 80-tych był jedynym polskim duszpasterzem, który odprawiał Msze św. w języku polskim w Oslo, gdzie dojeżdżał. W roku 1988 przeprowadził się do Szwecji, gdzie 1 października tego roku został pierwszym proboszczem kościoła św. Mikołaja w Ystad w Skanii. Wrócił do Norwegii we wrześniu 1994 roku i był proboszczem w parafii św. Brygidy we Fredrikstad, a także okresowo w innych kościołach w Østfold. W kwietniu 2005 roku przeniósł się do wspólnoty oblatów w Malmö. Z dniem 1 stycznia 2014 roku przeszedł na emeryturę i zamieszkał w oblackim komunitecie w Lublińcu. Zmarł 18 listopada 2019 roku.

(pg/gw)