W niedzielę 16 listopada ojciec prowincjał Paweł Zając OMI rozpoczął braterską wizytę we wspólnocie Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej w stolicy Turkmenistanu, Aszchabadzie. Od początku istnienia misji w 1997 r. jej personel stanowią oblaci Polskiej Prowincji, byli zatem wielokrotnie wizytowani przez przełożonych z Poznania. Tym razem okazją do spotkania była pierwsza w historii wizyta prowincjała Prowincji Stanów Zjednoczonych, a zatem przełożonego jurysdykcji, która wraz z polskimi oblatami od ponad dwudziestu lat wspiera misję Kościoła katolickiego w Turkmenistanie. Ojciec prowincjał Louis Studer OMI, wraz z wikariuszem i ekonomem prowincjalnym, a także przedstawicielami świeckich dobrodziejów misji oraz oblackich mediów z USA przez kilka dni zapoznawali się z posługą duszpasterską oblatów, oo. Andrzeja Madeja, Rafała Chilimoniuka i Jerzego Kotowskiego, spotykali się z parafianami z Aszchabadu i Mary, a także poznawali kulturę i historię Turkmenistanu.

Do wyjątkowych momentów należała Eucharystia odprawiona przez polskich i amerykańskich oblatów w Merv, w miejscu, w którym archeologowie potwierdzili obecność chrześcijańskiej wspólnoty już w III wieku (od V w. Merv stał się ważnym ośrodkiem wschodniego Kościoła asyryjskiego). Podczas codziennych spotkań roboczych omawiano dotychczasowe funkcjonowanie misji oraz plany jej dalszego rozwoju. Obaj prowincjałowie potwierdzili gotowość wspierania wspólnoty w Aszchabadzie oraz zainteresowanie dalszym zacieśnianiem współpracy. Parafianie z Aszchabadu i Mary dzielili się swoimi historiami życia oraz doświadczeniem wiary. Pierwszego dnia przywitali gości pięknymi różami i darem niewielkich ikon, w dniu ostatnim wizyty, w czwartek 21 listopada, po Eucharystii, zorganizowali koncert tradycyjnej turkmeńskiej muzyki. Wcześniej tego samego dnia uczestnicy spotkania zostali przyjęci przez przedstawicieli ambasady Stanów Zjednoczonych w Aszchabadzie – jak wiadomo, Stolica Apostolska utrzymuje w stolicy Turkmenistanu placówkę dyplomatyczną, której personel stanowią oblaci. Kilkudniowa wizyta przebiegła w atmosferze dzielenia się wiarą i poczucia współodpowiedzialności za Kościół w Turkmenistanie, a liczne momenty modlitwy pozwoliły po raz kolejny zawierzyć oblacką posługę w tym kraju oraz jest troski i nadzieje Jezusowi Chrystusowi i Maryi Niepokalanej.

Większość mieszkańców Turkmenistanu (ok. 90%) wyznaje islam. Istnieje także kilkanaście parafii prawosławnych oraz działają wspólnoty protestanckie. Kościół katolicki, oficjalnie uznany przez państwo, liczy ok. 200 wiernych i katechumenów. W ramach struktury Kościoła powszechnego funkcjonuje misja sui iuris, której przełożonym od 1997 r. jest o. Andrzej Madej OMI. Jest on także attaché kulturalnym nuncjatury apostolskiej z siedzibą w Aszchabadzie. Nuncjusz Apostolski z siedzibą w Ankarze, abp Paul Russell, odpowiedzialny jest za relacje dyplomatyczne Stolicy Apostolskiej z Turcją, Turkmenistanem i Azerbejdżanem.

(pz)