Siedlce: Otwarcie Domu św. Eugeniusza

This is a custom heading element.

22 maja 2021

W oblackiej parafii pw. św. Teresy w Siedlcach świętowanie uroczystości św. Eugeniusza de Mazenoda miało wielowymiarowy charakter. Przede wszystkim stanowiło dziękczynienie za dar świętości Założyciela oraz zgromadzenie zakonne, które założył. Tego też dnia nastąpiło poświęcenie Domu św. Eugeniusza oraz rozpoczęło się przedkongresowe spotkanie osób świeckich z placówek oblackich w Polsce, m.in. z: Poznania, Iławy, Kędzierzyna-Koźla, Katowic, Kokotka i Siedlec.

Mszy świętej przewodniczył o. Piotr Darasz OMI – proboszcz parafii pw. św. Teresy w Siedlcach. Słowo Boże wygłosił o. Bartosz Madejski OMI – proboszcz z Katowic i Prowincjalny Koordynator ds. inicjatyw współpracy ze świeckimi.

Kaznodzieja, nawiązując do dnia narodzin dla nieba św. Eugeniusza, wskazał na nowe życie, które rozpoczyna się w człowieku w momencie chrztu świętego.

On sam jako wyzwoliciel zamieszkuje w naszych sercach od tamtego momentu. I mamy tą moc w sobie, ale to nie jest tylko moc, to jest Osoba, która w nas mieszka, która umożliwia nam właśnie to wewnętrzne wyzwalanie się od wszelkiego zła. Niesamowity dzień – narodziny dla życia Bożego.

Wskazując na tradycje ludowe, które wyrażają przeświadczenie o skuteczności uzdrawiającej chrztu, ojciec Bartosz przekonywał, że w tym wierzeniu jest wiele prawdy, bo Chrystus jest wybawicielem i uzdrowieniem człowieka. Stawiał również pytania o przywiązanie do zła, nałogów, grzechów. Niekiedy żywa woda chrztu jest przysypana kamieniami przywar i przyzwyczajeń, ale – jak wskazywał katowicki proboszcz – Pan Bóg przychodzi nam z pomocą.

Pan Bóg posyła nam nieustannie pomocników. Świętemu Eugeniuszowi, który również był ochrzczony jako dziecko, którego dzisiaj czcimy i dajemy za wzór – on też miał jakiś taki moment różnych wahań, wątpliwości. Pan Bóg mu posyłał aniołów – tak naprawdę ludzi – którzy go zachęcali do tego, żeby pracował wewnętrznie, by się modlił, by korzystał z pomocy tych, których mu daje – aby dokopał się do wody żywej. To był taki ksiądz Bartolo Zinelli. Jako nastolatek Eugeniusz u niego pobierał nauki. I wtedy on mu pomagał dokopać się do tego Bożego życia, które jest w nim. Szczególnym momentem była adoracja krzyża, kiedy Eugeniusz miał dwadzieścia kilka lat. Przyszedł w Wielki Piątek taki człowiek rozchwiany, jakiś zatroskany do kościoła i podczas adoracji krzyża doświadczył wielkiej łaski. Kochani, w każdym z nas jest Boże życie. To jest niesamowite.

Mamy życie właśnie po to, by wyzwolenie w nas się dopełniało, abyśmy byli piękni jak Eugeniusz, jak Maryja, która jest takim najdoskonalszym wzorem życia Bożego. Chciejmy dzisiaj dziękować, że mamy w sobie to Boże życie, że narodziliśmy się do Bożego życia, że ten proces się w nas dzieje, no i zapalajmy się do coraz pełniejszej współpracy na wzór Maryi, na wzór świętego Eugeniusza – zakończył kazanie ojciec Madejski.

Posłuchaj całego kazania:

Na zakończenie liturgii ks. Jacek Sereda – dyrektor Wydziału Duszpasterstwa Rodzin diecezji siedleckiej, odczytał dekret biskupa siedleckiego, inaugurujący funkcjonowanie Parafialnej Poradni Życia Rodzinnego w Domu św. Eugeniusza. Wymownym akcentem było również świadectwo ks. Jarosława – misjonarza z Kaukazu, który dzielił się m.in. swoim doświadczeniem współpracy z oblatami w Rosji, podkreślając ich gorliwą posługę i prawdziwie rodzinne więzy we wspólnocie zakonnej.

Po Mszy świętej o. Sebastian Wiśniewski OMI z Warszawy wygłosił konferencję: “Święty Eugeniusz, a osoby świeckie”.

Po konferencji wszyscy zebrani udali się na plac przed dawnym klasztorem oblackim w Siedlcach, który został przekształcony w Dom św. Eugeniusza.

To miejsce ma być takim miejscem integracyjnym o charakterze wielopokoleniowym: dla młodych, dla starszych, dla młodzieży – wyjaśnia proboszcz parafii pw. św. Teresy w Siedlcach – Cieszę się, że jest poradnia rodzinna, bo to jest też taka bardzo konkretna odezwa w kierunku ludzi, którzy będą potrzebowali wszelakiego rodzaju pomocy czy konsultacji.

Oferta Domu św. Eugeniusza jest imponująca: poradnia po stracie dziecka, prawna, pedagogiczna, psychologiczna, życia rodzinnego, uzależnień, metody planowania rodziny, neurologopedia, terapia zajęciowa, kawiarenka i biblioteka parafialna, pomoc misjom, Society for Vocation, korepetycje z matematyki i języka angielskiego, warsztaty pisania ikon, decupage i wiele innych.

(pg)