8 listopada 2022

Komentarz do Ewangelii dnia.

8 listopada 2022

Życie chrześcijańskie ma opierać się na służbie. Co to oznacza? Odpowiedź odnajdujemy w postawie Jezusa, gdy przedstawia siebie jako tego, który przyszedł nie po to, aby Mu służono, lecz aby służyć i dać swoje życie na okup za wielu. Poprzez chrzest każdy chrześcijanin jest powołany do służby Bogu i bliźniemu. Ten, który nie rozwija w sobie tego daru, staje się człowiekiem pozbawionym duchowej siły. Postawa Chrystusa stanowi dla nas wzór służby jako zobowiązania na całe życie. Jednocześnie trzeba nam pamiętać, iż w zasadzie wszystko co mamy i czym się dzielimy pochodzi od Boga. On to sprawia, że poruszamy się i jesteśmy. Bóg nasz przewyższający wszelkie nasze wyobrażenia, ogarnia wszystko, gdyż – jak mówił św. Paweł na ateńskim areopagu – „w Nim żyjemy, poruszamy się i jesteśmy” (Dz 17,28). Uznajemy w Nim nie tylko Stwórcę świata i ludzi, ale także Odkupiciela, dzięki któremu nasze życie odnajduje sens nawet pośród przeciwności i swoje wypełnienie w wieczności. Zależność od naszego Boga nadaje konkretny rytm działania i spojrzenia na wszystko, że tak w prawdzie jesteśmy nieużytecznymi sługami, którzy mają obowiązek czynić wszędzie i zawsze dobro. Panie, dopomóż nam stawać się mężnymi w walce ze złem i czynić jak najwięcej dobra.

(zdj. pixabay)