Z listów św. Eugeniusza

25 marca 2023.

25 marca 2023

UROCZYSTOŚĆ ZWIASTOWANIA PAŃSKIEGO

 

Na to rzekła Maryja: «Oto Ja służebnica Pańska, niech Mi się stanie według twego słowa!» Wtedy odszedł od Niej anioł (Łk 1,38)

Otwarta na Ducha Świętego, jako pokorna służebnica, całkowicie poświęciła samą siebie osobie i dziełu Zbawiciela. W Dziewicy zatroskanej o przyjęcie Chrystusa, aby dać Go światu, dla którego jest On nadzieją, oblaci widzą wzór wiary Kościoła i własnej (Konstytucja 10).