Opole: Dzień pielęgniarek i położnych w oblackiej parafii

Uroczystościom przewodniczył bp Paweł Stobrawa z diecezji opolskiej.

13 maja 2023

Z okazji Międzynarodowego Dnia Pielęgniarek i Położnych w oblackiej kaplicy pw. św. Jana Pawła II w Opolu spotkali się przedstawiciele służby zdrowia związani z powyższymi zawodami. Rok wcześniej w świątyni zainstalowano relikwie bł. Hanny Chrzanowskiej – pielęgniarki i patronki środowisk medycznych. Modlitwie przewodniczył bp Paweł Stobrawa – biskup pomocniczy diecezji opolskiej.

Opole: Powstało Katolickie Stowarzyszenie Pielęgniarek i Położnych

Na Eucharystii byli obecni: o. Damian Dybała OMI – proboszcz oblackiej parafii, ks. Piotr Bałos – diecezjalny duszpasterz służby zdrowia i opiekun opolskiego oddziału Katolickiego Stowarzyszenia Pielęgniarek i Położnych, o. Jerzy Kotowski OMI – misjonarz z Turkmenistanu oraz ks. Zbigniew Bienkiewicz – proboszcz parafii pw. św. Karola Boromeusza w opolskich Chabrach.

Zebranych na liturgii przywitał diecezjalny duszpasterz służby zdrowia.

Gromadzi nas dzisiaj w tej świątyni uroczystość bardzo ważna, bo składa się z wielu części. Pierwsza to Światowy Dzień Pielęgniarek, który obchodzicie państwo jako dzień swój patronalny. Ale gromadzimy się tutaj też w kolejnej sprawie, bo dziękujemy Panu Bogu za pierwszą rocznicę sprowadzenia relikwii błogosławionej Hanny Chrzanowskiej, za to, że przez ten rok czasu mogliśmy wiele łask tutaj wypraszać przez jej wstawiennictwo – mówił ks. Piotr Bałos. – Dzisiejsza uroczystość pokazuje nam też, że ten rok czasu pobytu relikwii błogosławionej Hanny Chrzanowskiej zaowocował powstaniem Katolickiego Stowarzyszenia Pielęgniarek i Położnych z oddziałem w Opolu. W czasie tej Eucharystii pragniemy Panu Bogu za ten dar dziękować i prosić, aby przynosił jak najpiękniejsze owoce.

Opole: Wprowadzenie relikwii patronki środowisk medycznych [ZDJĘCIA]

Kazanie wygłosił biskup pomocniczy senior diecezji opolskiej – Paweł Stobrawa. Nawiązując we wstępie do czytania mszalnego z Listu św. Pawła do Efezjan, powtórzył za Apostołem Narodów wezwanie do „postępowania w sposób godny powołania” (zob. Ef 4,1).

Do każdego stanu Pan Bóg powołuje człowieka, wzywa go. (…) Możemy mówić o powołaniu nauczyciela, prawnika, lekarza, pielęgniarki. (…) Patrząc na tę różnorodność ludzkich powołań, wezwań, które jednak ludzi różnicują – inna jest sytuacja społeczna lekarza i rolnika, prawnika i robotnika – te wezwania jednak ludzi różnicują. Patrząc na tą różnorodność, stawiamy sobie pytanie: czy jest jakieś powołanie wspólne nam wszystkim, które nas wszystkich czyniłoby równymi sobie? Jest takie powołanie, a jest to wezwanie do świętości – mówił hierarcha.

Sięgając do Biblii, kaznodzieja przypomniał, że już na kartach Starego Testamentu Bóg zwrócił się do człowieka nie tyle z propozycją, ale wręcz nakazem: „Świętymi bądźcie, bo Ja, Bóg wasz, jestem święty”. Chrystus ukazał zaś świętość na podobieństwo doskonałości Ojca niebieskiego, do której mamy dążyć.

Patrząc w historię Kościoła, bardzo bogatą historię Kościoła, możemy się przekonać, że nie brakowało ludzi, którzy te biblijne wezwania uczynili programem swojego życia. (…) Swoje życiowe powołanie realizowali według zasad Ewangelii, a przez to uświęcali siebie i otoczenie, w którym postawiła ich Boża Opatrzność.

Biskup Paweł Stobrawa przywołał postać błogosławionej Hanny Chrzanowskiej – pielęgniarki, patronki środowisk medycznych.

„Już w dzieciństwie nauczyła się od rodziców żyć według podstawowych wartości ludzkich i chrześcijańskich, takich jak: szacunek dla człowieka, pracowitość, uczciwość, wyczulenie na potrzeby biednych, chorych, ludzi z marginesu społecznego. To wszystko ukierunkowało ją na wybór zawodu pielęgniarki” – biskup przywołał słowa kardynała Angelo Amato z Mszy beatyfikacyjnej w krakowskich Łagiewnikach.

Wasza obecność na tej Eucharystii w tym szczególnym miejscu jest okazją, by podziękować wam za waszą trudną i odpowiedzialną pracę. Przez swoją posługę wpisujecie się w wielką rzeszę tych ludzi, którzy jak błogosławiona Hanna, swoje powołanie realizowali i realizują przez posługę chorym i ciepiącym. Piękno waszego powołania określa samo słowo „pielęgniarka” – ta, która troszczy się o to, co słabe, umacnia, pielęgnuje.

Kaznodzieja nawiązał do Chrystusowego obrazu sądu ostatecznego, gdzie porównał się do chorych, cierpiących, opuszczonych, a gest miłosierdzia wobec człowieka nabiera zbawczego wymiaru w odniesieniu do Boga.

Wy, drogie pielęgniarki, pochylone nad ludzkim krzyżem i cierpieniem, pełnicie rolę Weroniki i Szymona, którą oni wypełnili na krzyżowej drodze naszego Zbawiciela. O pełnej poświęcenia posłudze służy zdrowia święty Jan Paweł kiedyś w Krakowie powiedział: „Żywię wielki szacunek i uznanie dla waszej pracy. Wymaga ona poświęcenia, oddania choremu człowiekowi, a przez to ma tak głęboko ewangeliczny wymiar. W perspektywie wiary, wasza posługa jawi się jako służba samemu Chrystusowi, tajemniczo obecnemu w doświadczonym cierpieniem człowieku. Dlatego zawód wasz jest godny najwyższego szacunku. Jest to misja, którą najlepiej określa słowo powołanie”.

Podczas tej Eucharystii razem z wami dziękujemy Panu Bogu za łaskę waszego pięknego powołania i prosimy o potrzebne łaski, Boże błogosławieństwo w waszej pracy. Nie ustawajcie w czynieniu dobra, bo przecież posługujecie tym, którzy sami sobie pomóc nie mogą – apelował biskup.

Posłuchaj całego kazania biskupa Pawła Stobrawy:

Pod koniec liturgii w imieniu zgromadzonych w świątyni głos zabrała dr Marta Gawlik, dziękując biskupowi Pawłowi Stobrawie oraz o. Damianowi Dybale OMI. Przez ręce obecnego na liturgii biskupa pielęgniarki przekazały zapewnienie o pamięci i modlitwie za chorego ordynariusza diecezji opolskiej – bp. Andrzeja Czai.

Bardzo serdeczne podziękowania chciałabym złożyć ojcu Damianowi za otwarte serce, za to, że możemy się tutaj co miesiąc gromadzić. Przyjmuje nas, wszystkie nasze pomysły i razem z nami się modli.

Po zakończeniu celebracji eucharystycznej odbyło się indywidualne błogosławieństwo relikwiami błogosławionej Hanny Chrzanowskiej.

Więcej zdjęć w lepszej rozdzielczości można znaleźć tutaj:

(pg)