Duchowość oblacka

18 maja 2023.

18 maja 2023

PRZYGOTOWUJEMY SIĘ DO OBCHODÓW UROCZYSTOŚCI ŚWIĘTEGO EUGENIUSZA

Przygotowując się do obchodów święta św. Eugeniusza, zachęcam was do refleksji nad tym, kim On dla was jest.

Papież Paweł VI powiedział o nim podczas beatyfikacji: „Eugeniusz de Mazenod był człowiekiem całkowicie zakochanym w Jezusie Chrystusie i bezwarunkowo oddanym Kościołowi”.

Ojciec Marcello Zago, superior generalny w czasie kanonizacji, zaprosił nas do wejścia w relację ze świętym Eugeniuszem jako „świętym, którego trzeba naśladować, założycielem, za którym trzeba podążać, nauczycielem, którego trzeba słuchać, za ojcem, którego trzeba kochać, za orędownikiem, którego trzeba przyzywać”.

Papież Jan Paweł II powiedział o Eugeniuszu podczas jego kanonizacji: „Błogosławiony Eugeniusz de Mazenod, którego Kościół ogłasza dziś świętym, był człowiekiem Adwentu. Nie tylko oczekiwał na ten Adwent, ale jako biskup i założyciel Zgromadzenia Oblatów Maryi Niepokalanej poświęcił całe swoje życie na przygotowanie się do niego”.

Jego oczekiwanie osiągnęło intensywność heroizmu, to znaczy charakteryzowało się heroicznym stopniem wiary, nadziei i miłości apostolskiej. Eugeniusz de Mazenod był jednym z tych apostołów, którzy przygotowali się na czasy współczesne, nasze czasy.

Niech to słynne zdanie świętego Ireneusza znajdzie się w centrum waszych trosk, gdy będziecie obchodzić uroczystość świętego Eugeniusza: „Chwałą Boga jest osoba ludzka w pełni żyjąca, ponieważ została odkupiona przez Jezusa Chrystusa”.

Niech Eugeniusz towarzyszy każdemu z nas w naszej pielgrzymce, aby stać się w pełni żyjącymi!

MODLITWA

Boże, nasz Ojcze, dziękujemy Ci, że powołałeś Eugeniusza de Mazenod do naśladowania Chrystusa Zbawiciela. Rozmiłowany w Jezusie, Twoim Synu, płonął miłością do ludzkości, oddał się całkowicie na służbę Kościoła, aby głosić Ewangelię ubogim i wysłał misjonarzy na wszystkie kontynenty. Spraw, abyśmy za wstawiennictwem świętego Eugeniusza płonęli gorącą miłością do Chrystusa, który wzywa nas do świętości i do swojej misji. Naucz nas budować wspólnoty, które są znakami Twojej miłości, całkowicie oddanymi ewangelizacji ubogich i najbardziej opuszczonych. Niech Maryja Niepokalana będzie zawsze naszą Matką i naszym wzorem w przyjmowaniu Chrystusa, aby dać Go poznać światu, dla którego jest Zbawicielem. Amen.

Święty Eugeniuszu, módl się za nami.