Informacja o oblatach uwięzionych na Białorusi

.

16 maja 2024

Przez miniony tydzień Polska Prowincja Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej, do której należy Misja na Białorusi, starała się dowiedzieć o faktycznym stanie prawnym dwóch misjonarzy zatrzymanych przez władze na Białorusi. Troska, wyrażana także przez Superiora Generalnego Zgromadzenia i opinię międzynarodową, dotyczy również stanu zdrowia osadzonych w białoruskim areszcie zakonników.

Osadzonym oblatom udało się przekazać kilka drobnych rzeczy. Za oficjalnym stanowiskiem kurii Diecezji Witebskiej możemy potwierdzić, że oblaci odbywają areszt administracyjny: ojciec Andrzej – 15 dni, o. Paweł – 10 dni.

Trwamy na modlitwie i zachęcamy do niej wszystkich ludzi dobrej woli. Prosimy także o modlitwę za wspólnotę parafialną w Szumilinie, która została pozbawiona opieki duszpasterskiej.

o. Paweł Gomulak OMI

Koordynator Medialny Polskiej Prowincji Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej (rzecznik)

(data publikacji: 16 maja 2024 roku)