Relikwie w Zakładzie Karnym w Iławie

This is a custom heading element.

16 lutego 2018

W środę i czwartek, 14-15.02, o. Michał Tomczak OMI, na prośbę kapelana Zakładów Karnych o. Tadeusza Rzekieckiego OMI, przybył z Relikwiami Drzewa Krzyża Świętego do więzienia w Iławie. W ten sposób więźniowie, podzieleni na grupy, mieli okazję choć krótko pomodlić się przy relikwiach.

Nabożeństwo składało się z krótkiego wprowadzenia na temat Świętego Krzyża i samych relikwii oraz modlitwy przed Drzewem Krzyża Świętego. Odbywały się one w obydwu kaplicach na terenie ZK w Iławie. Modlitwa ta stanowiła też przygotowanie do udzielenia grupie więźniów sakramentu bierzmowania przez ks. bp. Jacka Jezierskiego, co zaplanowano na, 17.02.

Ten pobyt relikwii w tak szczególnym miejscu, to także bezpośrednie nawiązanie do historii Świętego Krzyża, o czym mówił też m.in. o. Michał w czasie nabożeństw. Na Świętym Krzyżu bowiem w latach 1864/1866-1914 funkcjonowało najpierw carskie więzienie, zwane „Polskim Sachalinem”. Następnie w latach 1918-1939, a zatem w okresie II Rzeczpospolitej funkcjonowało ono jako ciężkie więzienie na Świętym Krzyżu, gdzie m.in. wyroki odbywali Sergiusz Piasecki i Stefan Bandera. Od strony wewnętrznej więzienia znajdował się napis, który widzieli wychodzący po odbyciu kary więźniowie: „Idź z Bogiem i nie wracaj”. Natomiast w czasie II wojny światowej więzieni byli tam przez Niemców radzieccy jeńcy, których zmarło i zginęło ok. 6000. Są oni pochowani na polanie Bielnik u podnóża klasztoru. Jakie warunki musiały tam wtedy panować, świadczą zachowane napisy, że „ludożerstwo będzie karane śmiercią (rozstrzelaniem)”.

Foto: Zespół Prasowy Zakładu Karnego w Iławie, Narodowe Archiwum Cyfrowe, Archiwum Świętego Krzyża

(rw)