ZŁOŻĘ W OFIERZE TO, UNIEMOŻLIWIA MI PODĄŻANIE DO MOJEGO CELU.

13. Gdy tylko poznam, co mi uniemożliwia podążanie do mego celu, złożę to w ofierze Bogu i podejmę konieczne postanowienie, aby podążać według ducha mego powołania, któremu za pomocą ła­ski dochowam wierności.

Postanowienie rekolekcyjne, październik 1831, w: EO I, t. XV, nr 162.

Cóż za sposób myślenia! Normalnie staramy się pokonać i zniszczyć przeszkody, które uniemożliwiają nam miłość do Boga i do bliźniego. Eugeniusz stosuje inną taktykę – ofiaruje je Bogu i czeka, aby otrzymać konieczne natchnienia i łaski, dzięki czemu się zmieni. Słabości, upadki i przeszkody stają się okazją do spotkania z łaską bożą. Inspirujące podejście do oblacji.