7 czerwca 2018

PAPIEŻ WYPOWIADA SWE OSOBISTE WSPARCIE DLA RODZINY, KTÓREJ JEST PRZEŁOŻONYM. We wrześniu 1831 roku papieżem został Grzegorz XVI. Eugeniusz wysłał […]

7 czerwca 2018

PAPIEŻ WYPOWIADA SWE OSOBISTE WSPARCIE DLA RODZINY, KTÓREJ JEST PRZEŁOŻONYM.

We wrześniu 1831 roku papieżem został Grzegorz XVI. Eugeniusz wysłał mu list odnośnie oblatów, dla których jest przełożonym.

Biskup Rzymu odpowiedział na mój list z Fryburga we wzruszającym i prawdziwie ojcowskim stylu swych poprzedników. Przekażę ci jak najszyb­ciej kopię tego cennego dla naszego Zgromadzenia dokumentu. Przeczytacie go wraz z całą wspólnotą. Z pewnością będziecie tak samo jak my poruszeni. Papież zechciał własnoręcznie podpisać list, co stanowi wyraźny znak jego protekcji i niezwykłego przywileju, co podkreślam ku naszemu pocieszeniu.

Jak już wspomnieliśmy wcześniej Eugeniusz zawsze miał wielki szacunek do papieża. Dlatego ten list od papieża bardzo wiele dla niego znaczył.

Nie znam na tym padole ziemskim większego zaszczytu niż aprobata i zachęta z ust Wikariusza Jezusa Chrystusa, zarządzającego w ten sposób bezpośrednio rodziną, której jest przewodnikiem, tak jak zarządza całym Kościołem, nakreślając mu drogę, jaką ma kroczyć, i w pewnym sensie przy­kładając pieczęć nieomylności, zarówno do jego trwania, jak i do jego dzieł.

List do Hipolita Courtèsa, 07.01.1832, w: EO I, t. VIII, nr 413.

Jako zgromadzenie, aż po dzień dzisiejszy odczuwamy docenienie, uznanie i zachęty następców Piotra:

W czasie, gdy wasza Rodzina zakonna wchodzi w trzeci wiek istnienia, niech Pan pozwoli wam napisać nowe karty historii ewangelicznie, jak te zapisane przez waszych współbraci, którzy w minionych dwustu latach dali świadectwo – niejednokrotnie także swoją krwią – o wielkiej miłości do Chrystusa i do Kościoła. Jesteście Misjonarzami Oblatami Maryi Niepokalanej. To imię, które święty Eugeniusz nazwał „paszportem do Nieba” niech będzie dla was stałym zobowiązaniem w pełnieniu misji. Niech Madonna umacnia wasze kroki, szczególnie w chwilach doświadczeń. Proszę was także o modlitwę za mnie, a na waszej drodze niech wam zawsze towarzyszy moje błogosławieństwo, którego z serca udzielam wam i całemu waszemu Zgromadzeniu”.

Papież Franciszek do Misjonarzy Oblatów, wrzesień 2016 roku