19 września 2018

NAJLEPIEJ JEST PODDAĆ SIĘ BOGU. Wystarczy rozmyślania o przeszłości. Najlepiej jest poddać się Bogu, aby lepiej dał mi poznać to, […]

19 września 2018

NAJLEPIEJ JEST PODDAĆ SIĘ BOGU.

Wystarczy rozmyślania o przeszłości. Najlepiej jest poddać się Bogu, aby lepiej dał mi poznać to, co dokona się we mnie dzięki łasce Najwyższego, i obowiązki, które staną się mym udzia­łem poprzez otrzymanie pełni kapłaństwa Jezusa Chrystusa.

Przyszły biskup resztę swoich rekolekcji spędził na medytacji i modlitwie nad rytuałem konsekracji oraz ukazaniem, co to znaczy być biskupem. Następca Apostołów:

Ja, proch i popiół, zostanę włączony do Książąt Ludu Bożego, po­nieważ zostanę przyjęty do apostolskiego Kolegium, zostanę nazna­czony charakterem, którym oni zostali naznaczeni, aby odziedziczyć i uczestniczyć w części ich władzy… aby dzielić troskę o inne Kościoły, aby dzięki mnie udzielać Ducha Świętego, zabiegać o zachowanie kapłaństwa w Kościele Jezusa Chrystusa, aby sądzić, tłumaczyć, zachowywać, wyświęcać, ofiarować, chrzcić i bierzmować.

Leżenie krzyżem podczas litanii do świętych:

A czy ja robię wystarczająco dużo, aby pogrążyć się w myśli o moim niebycie, aby upaść twarzą do ziemi, do Boga skierować swój lament, przyzywać Jego miłosierdzia, Jego wszechmocnej ła­ski, pomocy Jego prawicy, gorliwie i ze złożonymi dłońmi, ze łzami w oczach przyzywać Najświętszej Maryi Panny, wszystkich Świętych w raju, wszystkich sprawiedliwych na ziemi, a nawet świętych dusz czyśćcowych, jestem bowiem przekonany, że chociaż nie mogą zasługiwać, mogą pomóc dzięki wstawiennictwu. Najświętszy Boże, udziel mi łaski, abym przeniknął tę wielką tajemnicę…

Rekolekcje przed przyjęciem sakry biskupiej, 7-14.10.1832, w: EO I, t. XV, nr 166.