Oblacka delegacja na V Światowym Zjeździe Polonii i Polaków z Zagranicy

W dniach od 20 do 23 września 2018 r. w Warszawie odbył się V Zjazd Polonii i Polaków z Zagranicy […]

26 września 2018

W dniach od 20 do 23 września 2018 r. w Warszawie odbył się V Zjazd Polonii i Polaków z Zagranicy organizowane przez Radę Polonii Świata, Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” i Senat RP. Ponad 600 przedstawicieli Polonii z całego świata odbyło debatę w ramach siedmiu forów tematycznych: o problemach i wyzwaniach stojących przed strukturami polonijnymi w ramach forum organizacji, o polonijnej kulturze, edukacji, nauce, sporcie i turystyce, polonijnym duszpasterstwie oraz mediach.

W Forum Duszpasterstwa Polonijnego wziął udział bp Wiesław Lechowicz, Delegat Konferencji Episkopatu Polski ds. Duszpasterstwa Emigracyjnego, Rektorzy Polskich Misji Katolickich oraz Koordynatorzy duszpasterstw polonijnych z różnych krajów świata, siostry zakonne i przedstawiciele laikatu zaangażowani w duszpasterstwa polonijne na świecie.

W czasie spotkania kilkakrotnie podkreślono zaangażowanie Misjonarzy Oblatów M.N. w posługę pośród Polaków i Polonii. W Forum wzięli udział oblaci: o. Janusz Błażejak OMI z Kanady – koordynator Światowego Forum Duszpasterstwa i prowadzący obrady, o. Alfred Grzempa OMI – Prowincjał Prowincji Wniebowzięcia z Kandy, o. Wojciech Kurzydło OMI – radny prowincjalny i proboszcz parafii p.w. Św. Kazimierza z Toronto oraz o. Damian Kopyto OMI – Koordynator Duszpasterstwa Polskiego w Belgii.

W czasie trzydniowych obrad, które miały miejsce w Senacie RP przedstawiono m.in. rolę Kościoła oraz kapłanów w środowiskach polonijnych w odzyskaniu przez Polskę niepodległości oraz w umacnianiu ducha patriotycznego. Duszpasterze Polonii z całego świata dyskutowali o roli duszpasterstwa w kształtowaniu tożsamości narodowej, a także o pracy na rzecz zdynamizowania pracy służącej pogłębianiu patriotyzmu Polonii i Polaków z Zagranicy.

W wielu miejscach podkreślano zaangażowanie polskich placówek duszpasterskich w podtrzymywaniu nauki języka polskiego, pielęgnowaniu polskich tradycji, krzewieniu znajomości historii Polski i patriotyzmy. Polonijni duszpasterze zastanawiali się także nad tym, jak bronić dobrego imienia Polski w świecie i w jaki sposób zachęcać ludzi, w sposób szczególny młode pokolenie, aby byli ambasadorami Polski w krajach gdzie żyją, uczą się i pracują.

Oblaci od początku istnienia zgromadzenia posługiwali pośród emigrantów. Sam Założyciel św. Eugeniusz de Mazenod, jako młody kapłan posługiwał pośród włoskich emigrantów, a jedni z pierwszych polskich oblatów angażowali się w duszpasterstwo rodaków w Kanadzie oraz w Westfalii tuż po pierwszej wojnie światowej. Dziś Polscy oblaci posługują wśród Polaków w Kanadzie, Belgii i Skandynawii.

Na zakończenie V Zjazd Polonii i Polaków z Zagranicy o. Podziękowano oblatom za zaangażowanie duszpasterskie na rzecz polskich emigrantowi Polonii, a o. Janusz Błażejak otrzymał „owacje na stojąco” za włożony trud i prace w przygotowanie i przebieg spotkania.

(dk)