MINĘŁO 200 LAT: REGUŁA – WYRAZIĆ ZA POMOCĄ SŁÓW PRZEŻYTE DOŚWIADCZENIE.

W Saint-Laurent Eugeniusz spędził 13 dni redagując 55 stronnicowy rękopis Reguły. Jego pierwszy biograf Jeancard opisał go w poetycki sposób, poniekąd niczym obraz Mojżesza, który udaje się w drogę na Synaj, aby otrzymać Boże przykazania.

Tak dokładnie jednak nie było, oczywiście, że proces tworzenia Reguły odbywał się na modlitwie i rozeznaniu woli Bożej. To dlatego przy końcu życia z przekonaniem mógł powiedzieć oblatom:

Moi bardzo drodzy synowie, ze swej strony chciałbym me wskazówki zawrzeć w tym jednym poleceniu: Czytajcie i medytujcie wasze święte Reguły. W nich znajduje się sekret waszej doskonałości: one zawierają wszystko, co powinno was doprowadzić do Boga.

 Okólnik nr 1, 02.08. 1818, w: EO I, t. XII.